Programma—Cornerstones
M
M
Cornerstones
7 februari – 28 mei 2008

Van februari 2008 tot de zomer van 2009 presenteerde Witte de With een reeks maandelijkse lezingen door vooraanstaande kunsthistorici, curatoren en critici, die ieder een kunstenaar bespraken wiens praktijk hij of zij als grondleggend voor de hedendaagse kunst beschouwde.

Het lezingenprogramma, dat samenviel met Witte de Withs volledig monografische programmering in 2008, omvatte allerlei benaderingen van de monografie – variërend van het persoonlijke relaas tot de kritische herwaardering, en van de bestudering van een enkel kunstwerk tot een zijdelingse blik op de factoren die het sociale milieu van een kunstenaar bepalen – en bood daarmee kansen voor een hernieuwde historische
reflectie op de individuele kunstpraktijk.

Alle lezingen uit het programma werden opgenomen en kunnen van de website van Witte de With worden gedownload. Een keuze uit de lezingen, aangevuld met teksten van Sven Lütticken (over Gerard Byrne) en Dorothea von Hantelmann (over de opkomst van de tentoonstelling als historisch prisma dat het primaat van de individuele praktijk aan de kaak stelt) is onder dezelfde titel door Witte de With en Sternberg Press in Berlijn in 2011 gepubliceerd.