Mediatheoreticus Marshall McLuhan pleitte in zijn baanbrekend werk Understanding Media (1964) dat onze zintuigen zich aanpassen aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Hoewel een dergelijk proces moeizaam lijkt, is het onvermijdelijk. Voor Acconci was dat echter niet vanzelfsprekend. Zijn performances uit de late jaren ’60 en begin jaren ’70 tonen kleine drama’s waarin het falen van het lichaam om zich aan te passen centraal staat. Door de huidige ontwikkelingen en recente ‘mediatransformaties’ is het interessant om terug te blikken op het werk van Acconci waarin angst en onverschilligheid de boventoon voeren. Zijn gebrek aan aanpassingsvermogen kan ons vandaag de dag nog steeds waardevolle inzichten bieden over zintuiglijke ervaringen.