Deze publicatie verschijnt aan het einde van Defne Ayas haar directeurschap bij Witte de With. Blessing and Transgressing: A Live Institute is een rijk geïllustreerde publicatie waarin de sturende ideeën en processen achter de keuzes van de afgelopen zes jaar worden samengevat, samen met overpeinzingen over de onderwerpen en uitdagingen binnen de programma's en samenwerkingsverbanden van de instelling.

Het boek is een poging om de geest van Witte de With te begrijpen, waar debatten over urgente onderwerpen circuleerden en zich ontvouwden.