Judy Radul
M
M
Judy Radul

Judy Raduls (1962, CA) interdisciplinaire praktijk draait om de vraag hoe wij als sociale wezens onze verhouding tot de materiële wereld visueel doorgronden. The white cube isvoor haar een conceptueel en absurdistisch te ensceneren plaats waar zij zich op het snijvlak van taal, object en lichamelijkheid begeeft. De ruimtelijke gebeurtenis recreëert “live” belevingen, die op acute wijze het ongemak tussen mens en object in de oorspronkelijke ruimte tot uiting brengen, en kaart de spanning aan die ontstaat tussen de ervaring en de weergave ervan. Binnen haar werk bedient zij zich van diversee media, technologieën en kritische teksten waarmee ze de opgeworpen tegenstellingen onderzoekt.

Recente solotentoonstellingen waren: Judy Radul: Closeup, The Breakdown, Agnes Etherington Art Centre, Kingston (2015); This is Television, Daadgalerie, Berlijn (2013); World Rehearsal Court, Henie Onstad Art Centre, Høvikodden (2011). Onder recente groepstentoonstellingen zijn Home Work, Open Forum, Berlijn (2015); People Things Enter Exit, Catriona Jeffries, Vancouver (2011); All That is Solid Melts into Air, MuHKA, Antwerpen (2009). Onlangs nam zij deel aan de 8e Berlijn Biennale (2014) en de Nicaragua Biennale X (2016). In 2017 neemt Radul deel aan de Contour Biennale 8, Mechelen.