Programma—Contemporary Arab Representations
M
M
Contemporary Arab Representations
15 september 2002 – 2 november 2003

Contemporary Arab Representations is een langlopend project dat bestaat uit seminars, publicaties, performances en presentaties van werk van verscheidene makers: beeldend kunstenaars, architecten, schrijvers, dichters, intellectuelen, alsook mensen die actief zijn in het sociale en politieke leven. Het project heeft ten doel zowel productie en spreiding van hun werk als uitwisseling tussen de verschillende centra in de Arabische regio en de rest van de wereld te stimuleren. Dit betekent dat het project ingaat op zeer verschillende situaties en contexten, die soms met elkaar in strijd of zelfs antagonistisch zijn, om op die manier gericht kennis op te doen over wat er momenteel gaande is in verschillende delen van de Arabische wereld. Door de concentratie op de complexe dimensies in de relatie tussen esthetiek en sociale en politieke verhoudingen, dient het project ertoe mensen aan te zetten dieper na te denken over de rol die culturele activiteit momenteel in onze eigen omgeving speelt.

—Curatoren

Catherine David