Contemporary Arab Representations is een langlopend project dat bestaat uit seminars, publicaties, performances en presentaties van werk van verscheidene makers: beeldend kunstenaars, architecten, schrijvers, dichters, intellectuelen, alsook mensen die actief zijn in het sociale en politieke leven. Het project heeft ten doel zowel productie en spreiding van hun werk als uitwisseling tussen de verschillende centra in de Arabische regio en de rest van de wereld te stimuleren.

Dit betekent dat het project ongelijksoortige situaties en contexten blootlegt, die soms tegenstrijdig zijn of aanleiding geven tot conflict, teneinde meer specifieke kennis op te doen over wat op het ogenblik gaande is in verschillende delen van de Arabische wereld. Door te kijken naar de complexe dimensies van de relatie tussen esthetiek en sociale en politieke situaties dient het project tevens aan te zetten tot een meer open wijze van nadenken over de rol die culturele activiteiten spelen in de eigen omgeving.

Egypte onderscheidt zich van de rest van het Midden-Oosten (Syrië, Libanon, Israël/Palestina en Jordanië) door een diepgewortelde traditie die maakt dat het zich in hoge mate bewust is van zijn eigen geografische, sociale en historische continuïteit. Politieke en geografische identiteit is geen actueel onderwerp van debat, maar diverse literaire en artistieke ervaringen kunnen worden opgevat als een strijd voor het verwerven van zowel individuele vrijheid als politieke bevrijding.

Historisch gezien vormden talloze structurele beperkingen (middelmatige academische vorming, beperkte toegang tot informatie, gebrek aan openbare ruimte en debat voor het culturele leven) een obstakel voor de ontwikkeling van de moderne beweging in Egypte. Vaak verzandde deze in academische danwel officiële productie ter voldoening en tot gewin van de gevestigde orde.

Aangemoedigd door de steun van particulier initiatief en profijt trekkend van een wijdere pool van referenties via een wereldwijd stedelijk netwerk, zien we een nieuwe generatie Egyptische kunstmakers opkomen. De uitdaging bestaat nu uit het formuleren en stabiliseren van een kritische cultuur. Deze moet in staat zijn met de ingewikkelde problemen van de hedendaagse Egyptische context om te gaan. Bovendien moet zij weerstand bieden aan de versimpeling die besloten ligt in procedures van standaardisering en codificatie welke in de heersende visuele cultuur worden voortgebracht door globalisatieprocessen en indirect door de “agendas” van een paar grote culturele organisaties.

Contemporary Arab Representations, Cairo wil een open samenstelling van werken introduceren die onafhankelijk van institutionele steun zijn gecreëerd met gebruikmaking van verschillende media en strategieën. De makers ervan proberen de verbijsterende stedelijke en sociale werkelijkheid van hedendaags Cairo onder ogen te zien.

Tentoonstellingslocaties: Fundació Antoni Tàpies, Barcelona (September 18 – November 25, 2003), Bildmuseet, Umeå (February 8 – April 4, 2004) and Centro José Guerrero de la Diputación de Granada, Salas del Palacio de los Condes de Gabia (April 22 – June 27, 2004).

Contemporary Arab Representations, Cairo is georganiseerd en geproduceerd door Witte de With, Rotterdam en Fundació Antoni Tàpies, Barcelona.

Met medewerking van de Internationale Achitectuur Biennale Rotterdam, het Arab Film Festival, Rotterdam, enLantaren/Venster, Rotterdam

Met dank aan de European Cultural Foundation

—Ondersteund door

European Cultural Foundation