Contemporary Arab Representations is een langlopend project dat bestaat uit seminars, publicaties, performances en presentaties van werk van verscheidene makers: beeldend kunstenaars, architecten, schrijvers, dichters, intellectuelen, alsook mensen die actief zijn in het sociale en politieke leven. Het project heeft ten doel zowel productie en spreiding van hun werk als uitwisseling tussen de verschillende centra in de Arabische regio en de rest van de wereld te stimuleren.

Dit betekent dat het project ingaat op zeer verschillende situaties en contexten, die soms met elkaar in strijd of zelfs antagonistisch zijn, om op die manier gericht kennis op te doen over wat er momenteel gaande is in verschillende delen van de Arabische wereld. Door de concentratie op de complexe dimensies in de relatie tussen esthetiek en sociale en politieke verhoudingen, dient het project ertoe mensen aan te zetten dieper na te denken over de rol die culturele activiteit momenteel in onze eigen omgeving speelt.

De situatie in Libanon en het Midden-Oosten speelt een essentiële rol in het begrip van onze hedendaagse cultuur. De nasleep van de oorlog ‘ waarin het ‘Akkoord van Taïf’ geen blijvende vrede garandeert ‘ brengt gecompliceerde verhoudingen met zich mee die het land in deze tijd van globalisering om een aantal redenen tot een uitzonderlijk belangrijk laboratorium maken. Libanon kan weliswaar niet langer worden beschouwd als een model voor, of een uitzondering binnen de Arabische wereld, maar toch zijn veel Libanese intellectuelen zich direct na de oorlog gaan richten op de ontwikkeling en bevordering van een experimentele en kritische hedendaagse Arabische cultuur.

Reden genoeg om een groep kunstenaars samen te brengen die de behoefte voelt in discussie te gaan over hoé de realiteit van de stad en de huidige omstandigheden in de staat Libanon te ‘representeren’. Daarbij realiseren ze zich allemaal dat er geen theorieën of vormen bestaan die de fenomenologische complexiteit van het hedendaagse Beiroet en Libanon kunnen omvatten. Libanon moet immers, zoals Saree Makdisi schrijft in zijn artikel 'Laying Claim to Beirut: Urban Narrative and Spatial Identity in the Age of Solidere’, niet alleen worden beschouwd als postmoderne staat, maar ook als eerste voorbeeld van een staat die volledig is uitgeleverd aan het kapitaal. Het belang van land en regio is gediend met het vinden van nieuwe analyse-instrumenten voor geheel nieuwe dynamische processen, snelheden en configuraties waarvan de weerklank ook buiten het Midden-Oosten te horen is.

Contemporary Arab Representations is van start gegaan met een seminar aan de Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), van 22 tot 26 oktober 2001 en werd voortgezet met een colloquium aan de Akademie Schloss Solitude in Stuttgart (7-9 februari 2002). Van 3 mei tot 14 juli 2002 vond in de Fundació Antoni Tàpies in Barcelona een serie presentaties en bijeenkomsten plaats die nu wordt vervolgd in Witte de With.

Andere voorstellingen

Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 3 mei – 14 juli, 2002 en
BildMuseet, Umeå, Zweden, 9 februari – 21 april, 2003.

De tentoonstelling werd geproduceerd door de Fundació Antoni Tàpies in Barcelona in samenwerking met Witte de With, Universidad Internacional de Andaluciá (UNIA), Arteleku (San Sebastián) en de Akademie Schloss Solitude uit Stuttgart.