Deze presentatie in de twee vitrines in Zonder titel, de tentoonstellingsruimte op de begane grond, is de derde in een reeks die is gebaseerd op het rijke tentoonstellingsarchief van Witte de With. Contemporary Arab Representations was een langlopend project in 2002 en 2003, ontwikkeld door Catherine David, op dat moment directeur van Witte de With. Contemporary Arab Representations omvatte verschillende "representaties door auteurs" en was georganiseerd in drie hoofdstukken: Beiroet, Cairo en Irak. Het project liep op verschillende punten vooruit. Het leverde en besprak lokaal-specifieke culturele perspectieven, over ten onrechte-verenigende overzichten van een regio. David's gebruik van "Arabisch" boven "het Midden-Oosten" is hiervan een goed voorbeeld. Indertijd beoordeelde de pers dit lange-termijnproject op grote schaal, waarbij men opmerkte dat de auteurs – hoe David verwees naar visuele kunstenaars en culturele makers in het algemeen - grotendeels onbekend waren voor het algemene publiek binnen en buiten hun context.

—Downloads