Tamáss 2 is verschenen in drie edities: Engels, Spaans (Witte de With en Fundació Antoni Tàpies), en Arabisch (Sharqiyat Publishing House, Cairo).