Op welke manier wordt onze identiteit gedefinieerd door de ogen van de vreemdeling? Hoe geven onopvallende, werkelijkheid producerende entiteiten en structuren vorm aan de manier waarop we kijken en bekeken worden?

Studium Witte de With Class of ’17 nodigt je uit voor The Mindless Identity of Eye. Reading the Body, het eerste event in ons tweedelige programma dat ingaat op onze gezamenlijke lichamelijke lezing van Judy Radul’s tentoonstelling the king, the door, the thief, the window, the stranger, the camera.

In haar tentoonstelling maakt Judy Radul een “image space”, waar deuren, ramen, luiken, boeken, schermen en andere uitvouwbare elementen een rol spelen als werkelijkheid producerende entiteiten. Deze entiteiten slaan een brug tussen mensen, dingen en media: met andere woorden, de culturele technieken die onze wereld vormgeven. Dit event ontvouwt en herstelt de kaders waardoor we de wereld, de ander en onszelf bekijken. Tegelijk worden externe krachten belicht die van invloed zijn op de constructie van (gender) identiteit.

The Mindless Identity of Eye. Reading the Body presenteert een gesprek tussen Judy Radul en Witte de With curator Samuel Saelemakers, waarin de focus ligt op culturele technieken, instrumenten en handelingen die ons zowel verbinden als definiëren, zoals het openen en sluiten van deuren, het omslaan van boekpagina’s en cameralenzen.

Hierna volgt een lezing door Dr. Jules Sturm, onderzoeker van kritische theorieën aangaande het lichaam in het vakgebied van Cultural Analysis en Literary Studies aan de Universiteit van Amsterdam. In haar lezing zal Sturm de versimpelde visies op ons lichaam die door culturele technieken worden gecreëerd compliceren. Deze zal ze ook met een kritische blik onderzoeken, waardoor de beperkingen van toonaangevende zienswijzen worden blootgelegd. De aandacht zal in de loop van de lezing verspringen naar een schare van lijflijke werkelijkheden en praktijken, bestaande buiten de norm.

Vervolgens is er een tentoonstellingslezing door Domitilla Olivieri, onderzoeker en docent aan het departement Gender Studies van de Universiteit Utrecht, waar ze de kruisbestuivingen van feministische studies, visuele studies en hedendaagse kunst onderzoekt. Olivieri zal de tentoonstelling bespreken vanuit haar eigen onderzoeksperspectief binnen het veld van gender theory, met een focus op ‘het omkaderen’ als handeling en hoe dit onze lichamen en identiteiten construeert en hoe wij deze waarnemen.

Over Witte de With Class of ‘17

Studium Witte de With Class of ’17 is een peer-to-peer gedreven, educatief initiatief van Witte de With Center for Contemporary Art. Elk jaar onderzoekt een selecte groep studenten van partnerinstellingen gezamenlijk de mogelijkheden van kunst en kunsteducatie om een brug te slaan tussen het werkveld en de curricula in het hoger onderwijs. De deelnemers vormen een co-programmeringsteam van en voor studenten, dat een rijk overzicht wil krijgen van de culturele en politiek ecologie van onze tijd.

Class of ’17: Holly Benfield (Erasmus Universiteit Rotterdam), Victoria Douka-Doukopoulou (ArtScience Interfaculty Den Haag), Jim van Geel (Reinwardt Academie), Aleid de Jong (Universiteit Leiden), Nia Konstantinova (Erasmus Universiteit Rotterdam), Amy Pickles (Piet Zwart Instituut), Joyce Poot (Universiteit Leiden) en Martina Tosi (Willem de Kooning Academie).

Over Studium Witte de With

Class of ’17 maakt onderdeel uit van Studium Witte de With, het hoger onderwijs platform voor kunst en theorie van Witte de With Center for Contemporary Art. Studium Witte de With dient als katalysator om verschillende gebieden van kennis te overbruggen in het hoger onderwijs. Het presenteert lezingen, debatten, workshops, en andere programma’s in samenwerking met partnerinstellingen, om het programma stevig te verankeren in de curricula van academies en universiteiten.