Deze publicatie is een bloemlezing van de ideeën en reflecties die zijn gepubliceerd op Witte de Withs online platform WdW Review, sinds de oprichting hiervan in 2013. De vier secties van WdW Review - Desks, Think, Image en Sediments – zijn nu samengebracht in een gedrukte verzameling essays, cartoons en beeldbespiegelingen.

Deze publicatie is geselecteerd als één van de 33 Best Verzorgde Boeken 2017.

Vol. 1.1 (2016-2017) is nu ook in gedrukte vorm beschikbaar.

wdwreview.org is onderdeel geworden van wdw.nl en kan via deze link bezocht worden.