Sarnath Banerjee
M
M
Sarnath Banerjee

Sarnath Banerjee poogt zijn omgeving te begrijpen via woorden en beelden. Wanneer hij op iets belangwekkends stuit, publiceert hij dit. Banerjee studeerde aanvankelijk biochemie en later theorie en praktijk van beeldproductie. Hij schreef drie beeldromans: Corridor, Barn Owl’s Wondrous Capers, en The Harappa Files. Hij hoopt dat zijn werk ooit door een criticus als ”Hogarthiaans” wordt bestempeld, maar dit is tot nu toe nog niet gebeurd. Hij woont in Berlijn en Delhi.