Programma—Kunsthalle for Music
M
M
Kunsthalle for Music
4 november 2016 – 8 april 2018

“That music must be heard is not essential - what it sounds like may not be what it is." — Charles Ives

“I want everything I do to be presented in an art context.” — Kanye West

In januari 2018 transformeert Witte de With Center for Contemporary Art onder leiding van artistiek directeur & componist Ari Benjamin Meyers in de Kunsthalle for Music, met een ensemble van muzikanten, dansers, performers, denkers en een reeks nieuwe ruimtelijke en muzikale werken in opdracht.

Muziek is niet per se wat je denkt dat het is.

Kunnen we ons een ruimte voorstellen voor muziek die buiten enig medium en voorbij het podium bestaat? Een ruimte voor muziek die niet kan worden opgenomen, die geen omlijnde speelduur heeft, en die zelfs bestaat wanneer er geen publiek aanwezig is? Waar performer en toehoorder, en repetitie en opvoering in elkaar lijken op te gaan? Muziek die zich manifesteert in een ruimte gevuld met muzikaal geweld en activiteit, die je wanneer je maar wil kan binnenlopen en weer verlaten. Een ruimte waar iedere kunstenaar, performer of bezoeker voor zichzelf beslist wat de ideale plaats is om te luisteren of te kijken, en waar dit niet bepaald wordt door een stoelnummer op een toegangskaartje. Waar een gezelschap performers de dienst uitmaakt en waar zij hun muziekstuk tijdens de openingstijden van de instelling blijven opvoeren, uitvoeren, voordragen, etc., ongeacht de aanwezigheid van bezoekers.

Muziek wordt tegenwoordig vooral benaderd als iets dat we consumeren, keurig voorverpakt als opname of vanaf een podium. Toch hebben we voor een muzikale ervaring lange tijd zelf muziek moeten maken. Muziek was per definitie live, ruimtelijk en sociaal en was dus ook rommelig en politiek. Muziek bestond niet alleen in de ruimte, maar wás de ruimte. Muziek werd niet alleen gezamenlijk beluisterd, maar was ook sociaal in de manier waarop het tot stand werd gebracht. Muziek vond niet plaats in de tijd maar bepaalde de tijd.

Muziek is niet per se wat je denkt dat het is.

Muziek gaat niet over perfectie of over de mate van reproduceerbaarheid. Muziek is een orkest dat repeteert. Muziek is ‘John Baldessari Sings Sol LeWitt’. Muziek is van een groep mensen een koor of een band vormen, of hun optreden nu publiekelijk is of niet. Muziek is twee onbekenden die samen een duet zingen.

Kunnen we ons, kortom, hedendaagse muziek, compositie en muziekperformance voorstellen als hedendaagse kunst? Wanneer zijn we vergeten dat muziek – compositiestrategieën, nadrukkelijke structuren, harmonie en dissonantie, orkestratie, krassen, ordening, ritme, tempo – aan de basis ligt van alles? Muziek is van oudsher de drijfveer achter het hedendaagse. Des te alarmerender is het dat muziek compleet losgezongen is van het fenomeen hedendaagse kunst. Dit is het spanningsveld waarbinnen de Kunsthalle for Music opereert.

Hoe verhoudt een dergelijke instelling voor muziek zich dan tot een hedendaagse kunstinstelling? Wat zou daar op het repertoire staan? Wat voor kennisoverdracht zou zo’n instituut centraal stellen? Hoe zou het stilstaan bij de hedendaagse positie van muziek en musici? Hoe zou het zich verhouden tot de historische muzikale en visuele avant-gardes die streefden naar een symbiose van geluid en beeld, van muziek en concept? Zou het eigen muziekensemble van deze instellingen bestaan uit zowel musici als niet-musici? Zou het een eigen collectie hebben? Welk mythisch publiek zou een instituut als dit verlangen?

Artistiek leider: Ari Benjamin Meyers
Oprichters: Ari Benjamin Meyers, Defne Ayas, Mimi Brown
Team: Rosa de Graaf, Patrick C. Haas, Christina Li, Anja Lindner, Samuel Saelemakers
Design: APFEL (A Practice for Everyday Life)

Kunsthalle for Music komt tot stand in opdracht van Witte de With Center for Contemporary Art (Rotterdam) en Spring Workshop (Hong Kong). An exposition, not an exhibition door Ari Benjamin Meyers vond plaats bij Spring Workshop (11 maart t/m 1 april 2017). Daarna volgt het congres Music is Not! bij Witte de With (26-27 mei 2017), toewerkend naar een tentoonstelling met een serie nieuwe werken in opdracht, eveneens bij Witte de With (Opening 25 januari 2018).

Voor interviews, programma en meer informatie over het muziekensemble en het repertoire, kunt u contact opnemen via: [email protected]

www.kunsthalleformusic.org