Kunsthalle for Music was een live-tentoonstelling die liep van 25 januari tot en met 3 maart 2018 bij Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst. Van 5 maart tot en met 8 april 2018 blijven sporen van het project hoorbaar en zichtbaar. Deze sporen omvatten audio-opnamen, muziekinstrumenten, experimentele muziekpartituren en de kostuums van het ensemble. Daarnaast wordt een selectie van het bronmateriaal gepresenteerd dat aan de tentoonstelling ten grondslag ligt: de Kunsthalle for Music Reader met teksten die verdiepende informatie bieden en het Kunsthalle for Music Songbook met de 34 muziekpartituren die door het ensemble zijn opgevoerd tijdens de live-tentoonstelling.

—Downloads