Witte de With presenteert de tentoonstelling Monopolis – Antwerpen, in samenwerking met drie Antwerpse instellingen voor hedendaagse kunst: MuHKA, Extra City en objectif_exhibitions.

Vrijdag 9 september 2005: debat vanaf 15.00 uur, opening 17.30 uur, met om 19.00 uur een performance van Building Transmissions

Antwerpen en Rotterdam zijn twee havensteden, bij wijze van spreken op wandelafstand van elkaar, in hetzelfde taalgebied, met een maatschappelijke en politieke context die grote overeenkomsten vertoont. Die context stelt steeds dwingender eisen aan het produceren en presenteren van cultuur. Moet er recht worden gedaan aan de veelkleurigheid en veelvormigheid van de samenleving of dient vooral het historische en het lokale bevestigd te worden? Welke plaats kunnen artistieke voorstellen hebben in een maatschappij die op essentiële punten toch één maatschappij blijft, al beleven wij haar altijd verbrokkeld, in fragmenten, en denken wij ook meestal zo?

De tentoonstelling Monopolis- Antwerpen wil in de eerste plaats getuigen van een artistiek engagement. Kunstwerken hebben recht op meerduidigheid. Dissensus verdient een plaats naast consensus. Ook al valt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, bij een nog groter zetelaantal voor het Vlaams Belang, misschien niet meteen de bom, maar mogelijk toch het doek over die gezamenlijke ruimte in Antwerpen.

Monopolis- Antwerpen is het werk van drie instellingen – Extra City,MuHKA en objectif_exhibitions – die in samenspraak met Witte de With willen laten zien hoe dialoog en uitwisseling aan de basis liggen van een artistiek en tegelijk maatschappelijk project. De tentoonstelling is een case study over kunst en de manieren waarop ze een inbedding aanbiedt in het maatschappelijk weefsel. Hoewel vele van de prominente kunstenaars uit Antwerpen vertegenwoordigd zijn, is het niet de bedoeling om een representatief beeld van alle ontwikkelingen te geven en al evenmin om rechtstreeks commentaar te geven op de politieke situatie. Het gaat de samenstellers om het tonen van een breed spectrum en van wisselende allianties daarin, die nu eens een nieuwe mogelijkheden aangeven en dan weer de begrenzingen tonen.

100 posters

De tentoonstelling wordt gecomplementeerd door honderd affiches in de stad, die een karakterschets van de stad geven via momenten uit de twintigste eeuw. Dit dynamische beeld van Antwerpen is het startkapitaal voor de tentoonstelling.

Kunstenaars in de tentoonstelling

Francis Alÿs, Carla Arocha, Charif Benhelima, Fred Bervoets, Guillaume Bijl, Building Transmissions, David Claerbout, Club Moral, Vaast Colson, Jef Cornelis, Cel Crabeels/Anne Daems/Jan Kempenaers, Els Dietvorst, Niels Donckers, Bruna Hautman, Jozef Legrand, Corey McCorkle, Guy Mees, Vanessa Van Obberghen, Ria Pacquée, Gert Robijns, Narcisse Tordoir, Luc Tuymans en Jörgen Voordeckers.

Bij het project verschijnt een gratis magazine met teksten van onder anderen Geert Buelens, Vivian Liska, Ramsey Nasr en Jeroen Olyslaegers.

Debat: 9 september, 15.00 uur
Opening: 17.30 uur

Op de dag van de opening, vrijdag 9 september, wordt van 15.00-17.00 uur door sprekers uit beide steden gedebatteerd over de vraag wat kunst kan doen voor het maatschappelijk klimaat in beide steden.

Om 19.00 uur een optreden van Building Transmissions.

Locatie voor beide evenementen: auditorium TENT./Witte de With.