Bart de Baere
M
M
Bart de Baere

Bart De Baere (1960) studeerde archeologie en kunstgeschiedenis en ‘ontspoorde’ van daar naar de hedendaagse kunst. Hij schreef kritieken, werkte voor Jan Hoet in het Museum voor Hedendaagse Kunst Gent, werd met hem commissaris van Documenta IX en was adviseur van onder meer de Soros-stichtingen in Oost-Europa, de biënnales van Johannesburg en São Paulo en van de Vlaamse minister van Cultuur voor het formuleren van een nieuw beleid voor cultureel erfgoed. Na de tentoonstelling This is the Show and the Show is Many Things in het museum van Gent maakte hij vooral tentoonstellingen in het buitenland. Hij was eerder voorzitter van de Vlaamse museumcommissie en is nu voorzitter van de Vlaamse Raad voor Cultuur. In 2002 aanvaardde hij het directeurschap van het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen. Hij schreef onder meer: ‘The integrated Museum’, in: Stopping the Process’, Helsinki (NIFKA) 1998, en ‘Potentiality and public space, archives as a metaphor and example for a political culture’, in: Interarchive, Lüneburg/Keulen (Verlag der Buchhandlung Walther König) 2002.