Aan wie behoort een hedendaagse kunstinstelling als Witte de With toe? Hoe worden zijn verhalen verteld en weer ongedaan gemaakt? En zou een opstelling van zijn tentoonstellingsgeschiedenis, door sporen, resten en littekens, kunnen worden gezien als een daad van verzet tegen het doorlopend verzamelen? Deze publicatie neemt de tentoonstelling WERE IT AS IF van Bik Van der Pol als casestudy en uitgangspunt. Op veelstemmige wijze zijn fragmenten hier steeds aanknopingspunten voor het ontrafelen van de methodologieën van het hedendaagse.

Deze publicatie is geselcteerd als één van de 33 Best Verzorgde Boeken 2017.