Tijdens haar onderzoek in Witte de Withs tentoonstellingsarchief ter voorbereiding van haar deelname aan In Light Of 25 Years, was Özlem Altın meteen gefascineerd door Pas d’histoire, Pas d’histoire (No Story, No History), de eerste grote solotentoonstelling van Belgisch kunstenaar Joelle Tuerlinckx in 1994. Altın onderzoekt hoe het werk van Tuerlinckx kan weerklinken in haar eigen werk, en of die persoonlijke weerklank een platform kan generen van waaruit nieuwe perspectieven of interpretaties kunnen ontstaan van de manier waarop verhalen en geschiedenissen worden gemaakt en getoond.

In haar werk, dat ook bestaat uit schilderijen en fotografie, combineert Altın vaak divers verzameld beeldmateriaal dat ze vervolgens een nieuwe context geeft. Ze deelt met Tuerlinckx een fascinatie met wat ze zelf opgeschorte objecten en gestes noemt. Net als Pas d’histoire, Pas d’histoire (No Story, No History) in 1994 bestaat Altıns werk No story, no uit een meerduidige constellatie van beeld en tekst.

De lichtbak zweeft in de ruimte, groot als een muur, licht als een kader. Even ambigue als dit presentatiemiddel zijn de afbeeldingen die erop getoond worden: menselijke en artificiële handen in verstilde bewegingen, manipulaties van verschillende objecten. Het doel van deze gestes blijft ongekend.

De notie van de geste, een handbeweging, is sterk aanwezig in dit werk. De Franse kunsthistoricus Henri Focillon schreef in zijn essay “Éloge de la main” (Lofzang over de handen): “Door zijn handen maakt de mens contact met de gestrengheid van het denken.” Zo ook werkt Altın door haar gedachten; vanuit meerdere bronnen maakt ze twee digitale collages die, samen met een klein door haar gemaakt schilderij en een foto van een werk uit de Pas d’histoire, Pas d’histoire tentoonstelling, in de lichtbak getoond worden.

Een begeleidende publicatie getiteld Notes on notes combineert notities en afbeeldingen gemaakt door Altın met nota’s geschreven door Tuerlinckx en gepubliceerd in Witte de Withs Cahier #3. Notes on notes is te koop bij Witte de With en Printroom, Rotterdam.

—Ondersteund door

SAHA Association