In haar werk speelt Germaine Kruip met de spanningen tussen formele abstractie en lyrisch spiritualisme. Kruip, die een opleiding decorontwerp heeft gevolgd, onderzoekt ensceneringstechnieken zoals belichting, geluid en focus. Vanuit haar voorkeur voor efemere objecten als geluid of vluchtige ervaringen van tijd besloot de kunstenaar om de lichtbak – de vaste presentatiemodule voor het hele In Light Of 25 Years programma – niet als drager van beelden te gebruiken maar om deze om te vormen tot een actief element waartoe de bezoeker zich kan verhouden.

Kruip gebruikt tijd en ruimte als haar materiaal en creëert zo een strakke choreografie van licht en geluid die zichzelf eindeloos herhaalt. Buiten de tentoonstellingszaal staat een klok die van vier naar nul aftelt; binnenin de zaal telt een andere klok van nul naar vier. Het op- en aftellen wordt geactiveerd door het geluid van een enkele klap in de handen, wat doet denken aan het klap-bord dat wordt gebruikt tijdens filmopnames. Als de klap weerklinkt begint de actie. Het licht gaat aan, dan weer uit.

A Room, 4 Minutes refereert niet alleen aan Kruips eerdere werk A Room, 24 Hours, maar is ook een eerbetoon aan het werk van David Lamelas (Argentinië, 1946) die in 1997 bij Witte de With zijn eerste retrospectieve tentoonstelling in Europa had. Voor dit nieuwe werk liet Kruip zich inspireren door werken van Lamelas als Time as Activity (1969), waarin vier minuten durende filmopnames van het grootstedelijke leven, opgenomen op drie verschillende plekken, samen in een ruimte werden tentoongesteld; of Two Modified Spaces (1967) waarin Lamelas de tentoonstellingsruimte aanpaste door een podium binnenin een podium te bouwen met gebruik van licht en houten kubusvormen.

Met A Room, 4 Minutes spoort Kruip de bezoekers aan om zich bewust te worden van de ruimte waarin zij zich bevinden, de plek die ze innemen en de tijd die ze daar doorbrengen.

In Light Of 25 Years

Deze presentatie is een onderdeel van In Light Of 25 Years, dat het 25 jarig jubileum van Witte de With viert. Voor deze serie presentaties krijgen tien kunstenaars en curatoren toegang tot Witte de Withs archief en maken elk een beeld dat elementen uit de recente kunstgeschiedenis analyseert.