In zijn presentatie legt Freek Wambacq verbanden tussen Eadweard Muybridge, Marcel Broodthaers, filmische geluidseffecten en Polynesische hula dans. Wambacq zinspeelt hierbij op een werk van Marcel Broodthaers getoond bij Witte de With tijdens Chris Dercon’s Still: A Novel (1996), een tentoonstelling over de oorsprong van cinema en fotografie en hun invloed op beeldende kunst. De tekeningen Cheval au galop, Cheval au galop avant Muybridge en Cheval au galop après Muybridge (1973-74, zie hieronder) vormen een drieluik waarin Broodthaers de impact van Muybridge’s fotografische bewegingsstudies van paarden herneemt en erkent als een instrument dat onze waarneming van de wereld vergroot. Deze studies tonen meer dan het oog ziet en brengen aan het licht dat wat we zien een resultante is van vele bewegingen.

Freek Wambacq refereert in zijn werk ook regelmatig naar de werkelijkheid achter het beeld. Terugkerend in zijn oeuvre zijn de assemblages waarin hij huishoudelijke objecten of industriële materialen samenbrengt die gebruikt worden in de productie van filmische geluidseffecten of ‘Foley’. Binnen een gecontroleerde ‘Foley’ studio-omgeving, wordt een stapel handschoenen een zwerm vogels, een seksspeeltje op batterijen een aardbeving, vochtige antiloophuiden penseelstreken, een selderstengel een brekend dijbeen. Wambacq creëert beelden waarin onwaarneembare zaken, radicaal verschillend van de materiële werkelijkheid, als idee naar voren treden. Wanneer cellofaanfolie een knisperend vuur verbeeldt, wordt de werkelijke ervaring van vuur in vraag gesteld; een paradoxaal statement dat onze perceptie relativeert.

Een galopperend paard uitgebeeld door halve kokosnoten vertaalde Wambacq in het verleden reeds in een autonome sculptuur (Galloping horse, 2008), in een tafelstilleven gecombineerd met een stapel handschoenen en cellofaan folie (Twelve birds, five horses and a small fire, 2009) en in een installatie waarbij een doos gevuld met kokosnoten een Antwerps café figuurlijk onder spanning zette (Herd of horses, 2013). Voor In Light Of 25 Years linkt Wambacq de kokosnoten aan vier tekeningen die hij maakte van een hula danseres, waardoor de paarden op de tafels aan het dansen gaan.

In Light Of 25 Years

Deze presentatie is een onderdeel van In Light Of 25 Years, dat het 25 jarig jubileum van Witte de With viert. Voor deze serie presentaties krijgen tien kunstenaars en curatoren toegang tot Witte de Withs archief en maken elk een beeld dat elementen uit de recente kunstgeschiedenis analyseert.