Kan taal de wijze beïnvloeden waarop we kunst(werken) begrijpen en beschouwen? Wat gebeurt er wanneer mensen elkaar ontmoeten, welke verhalen worden uitgewisseld, wat voor situaties ontstaan? Hoe kunnen ideeën reizen? Hoe kunnen kleine verhalen en gebaren blijven nazinderen door tijd en ruimte? Hoe vertellen we deze verhalen en hoe vinden zij hun plaats in een geschiedschrijving van de 21e eeuw?

In de kern van het gelaagde Moderation(s)-project, waarbij de begrippen taal en spraak als bindmiddel dienen, ligt de creatie van situaties waarin dat wat geproduceerd wordt –gaande van sociale relaties, een performance, een archief of een workshop– steeds iets vertelt over de manieren waarop ideeën uitgewisseld worden, over communicatiedragers en de constructie (en de keuzes die hiermee samengaan) van taal. In die zin zijn ook de retorica en de wijze waarop we informeren, overtuigen of motiveren belangrijke onderzoeksobjecten.

Stories And Situations is een conferentie die relaties onderzoekt tussen spraak en kunst, de verschillende kunstpraktijken en de rol van instituten, alsook het probleem van groepsdynamiek, de valkuilen van overdracht via literatuur en het proces van geschiedschrijving. Daarnaast is ook de vraag hoe afstand hierin een rol speelt van essentieel belang. Deze thema’s zullen bekeken worden vanuit verschillende perspectieven, van linguïstiek en antropologie tot filosofie, in een programma samengesteld door jonge internationale curatoren: Lee Ambrozy (redacteur van artforum.com.cn), Amira Gad (managing curator/publicaties, Witte de With), Christina Li (onafhankelijk curator en schrijver) en Xiaoyu Weng (curator en schrijver). Samen met moderator Heman Chong ontwikkelen zij een discursief evenement waarbij discours en afstand de essentiële onderwerpen zijn.

DEEL I – Dynamic Objecthood

Materiële archieven zijn het bewijs van menselijke overtuigingen, innovaties, creativiteit en vooruitgang; hedendaagse materiële cultuur illustreert zo ook onze technologische en sociale successen. Objecten kunnen ons helpen onszelf te oriënteren ten aanzien van geografische locatie, sociale klasse of gender, hoewel de term “objectschap” een zekere passiviteit in zich draagt. Objecten worden doorgaans als het product van menselijke activiteit bekeken, maar zijn zij daarom zelf steeds passief? Ondanks hun gevoelloze aard hebben objecten de eigenschap op mensen in te werken, en mediëren zij onze ervaringen en begrippen. Hoe ver rijkt deze kracht van het object? In welke mate worden menselijke bedoelingen ingeprent in objecten? Als afbeeldingen een semiotische agenda hebben, wat willen objecten dan?

Het doel van dit panel is na te gaan hoe dingen menselijke ervaringen sturen, en hoe kunst kennis kan bemiddelen. Vertrekkende vanuit archeologie, sociologie, kunstgeschiedenis en archeologie zullen de sprekers bestuderen hoe objecten –van alledaagse voorwerpen tot kunstwerken, zowel historisch als hedendaags– actief ons bewustzijn beïnvloeden.

DEEL II – How to graft a tongue and subsequently disown it (or perhaps even cook it)

Cymothoa exigua, de parasitaire pissebed of tong etende luis, is de enige parasiet die een heel orgaan kan vervangen: de luis dringt een vis binnen via de kieuwen en haakt zich vast aan de basis van de tong, waardoor de bloedsomloop afgesneden wordt. Door gebrek aan bloed sterft de vissentong uiteindelijk af, waarop de parasiet de plaats van de tong volledig inneemt.

Vertrekkende van de parasiet als metafoor kan deze sessie zelf ook als een parasitaire praktijk beschouwd worden, een para-narratief de het lichaam van de conferentie binnendringt. De sessie start met een onderzoek naar hoe moderne kenwetenschappelijke mechanismes de natuurlijke wereld de kracht tot spreken toeschreef. Het is als het obsessief zoeken naar de verloren tong van een onzichtbare auteur. Naarmate de sessie vordert neemt een stemacteur het over van sprekers en auteurs door een aaneenschakeling van tekst te brengen. Is hij/zij de gevonden tong? Of aan parasitaire tong? Maar, de originele tong van nooit omgekeerd worden en objecten trekken hun verschijning uiteindelijk in om vervangen te worden door lagen van betekenis. Ze spreken nu wel, maar misschien met een ingeplante tong, of eerder, een hybride tong-achtig orgaan.

DEEL III – A mind of two tongues

In zijn artikel “Tip of the Tongue” (frieze d/e, lente editie 2012) stelt Vincenzo Latronico de volgende vraag: Wat is er gebeurd met kunst en taal sinds Engels de lingua franca geworden is? In zijn artikel suggereert Latronico dat wanneer tekst in een andere taal wordt gereproduceerd, de parameters hoe en wat gezegd wordt het risico lopen op geen enkele manier betekenisvol vertaald te kunnen worden. Kunnen ideeën inderdaad weerstaan aan vertaling? In hoeverre zijn ideeën verankert in de taal waarin de ontstonden?

Deze sessie onderzoekt het domein waarin concepten veranderen doorheen vertaling, waarin de materialiteit van het woord en de tong verloren raakt in taalkundig verkeer. Beide sprekers lichten de gevaren van linguïstieke relativiteit en het leren van een taal toe en duiden de impliciete gevolgen van de verwarring van meerdere talen, waarbij in extreme gevallen de moedertaal ons soms ontglipt.

DEEL IV – How do Ideas travel?

Taal is zowel een bemiddelaar als een obstakel. Taal kan ons zowel helpen als dwarsbomen. Taal kan een brug slaan tussen twee verschillende contexten. Met het Moderation(s) project als vertrekpunt heeft deze sessie als centrale vraag: Hoe kunnen ideeën reizen?

Tijdens dit deel van de conferentie wordt taal beschouwd als een vorm voor ideeën. Maar ook als een beweging die ruimte laat voor mogelijk falen, misverstanden en miscommunicatie. Noties als synchroniciteit, overlapping en circulaire bewegingen waarbij ideeën zichzelf herhalen maken ook deel uit van de centrale vraagstelling. In dit kader is tijd een onderliggend element voor het reizen van ideeën: hoe overleven ideeën doorheen de tijd? Hoe krijgen ze vorm door plaats en context? Hoe sturen deze ideeën ons begrip en vormen een drijvende kracht voor menselijke relaties en geschiedenissen vertelt worden? Spreker Prof. Rosemary Orr geeft een linguïstische en historische lezing over taal als de dragen van waarheden aan de hand van de Ierse seanchaí traditie.

PROGRAMMA

11 uur – Welkom door Witte de With

Deel I – Dynamic Objecthood

11.30 uur – To what extent do objects mediate understandings and our experiences
Lee Ambrozy (Editor-at-large van Artforum’s Chinese website, New York)

11.45 uur – Plastic Integrity: Shaping the Conservation Object
Brian Castriota (archeologisch conservator, New York)
gevolgd door een gesprek tussen Lee Ambrozy en Brian Castriota

Deel II – A mind of two tongues

12.45 uur – Can ideas resist translation?
Christina Li (onafhankelijk curator en schrijver, Amsterdam en Hong Kong)

13 uur – A mind of two tongues – Linguistics and politics of the international art lingua franca
Vincenzo Latronico (schrijver en criticus, Berlijn)

13.30 uur – The flesh of words
Arnisa Zeqo (kunsthistoricus en mede-oprichter van Rongwrong, Amsterdam)

(14 – 14.30 uur – Pauze, soep geserveerd)

Deel III – How to graft a tongue and subsequently disown it (or perhaps even cook it)

14.30 uur – Cymothoa exigua or how is discourse constructed through the grafted tongue?
Xiaoyu Weng (Curator of Asia Programs bij Kadist Art Foundation, San Francisco)

14.45 uur – To the Planetarium (the mute things speak to me)
Vincent Normand (schrijver en curator, Parijs)

15.30 uur – Lezing vanThe intestine or the tapeworm?
Tekst door Chris Fitzpatrick (Directeur van Objectif Exhibitions, Antwerpen)

(16 uur – Pauze)

Deel IV – How do Ideas travel?

16.15 uur – How do ideas travel? Lapsus of communication within a time/space conundrum.
Amira Gad (Managing Curator / Publicaties, Witte de With, Rotterdam)

16.30 uur – Truths and Stories
Rosemary Orr (Senior Tutor en Lecturer Linguistiek en Cognitieve Wetenschappen, University College Utrecht)

(17.15 uur – Pauze)

17.30 uur – Rondetafelgesprek gemodereerd door Heman Chong (beeldend kunstenaar, schrijver en Moderator van het Moderationj(s) project)

18.30 uur – Receptie