Twee jaar lang, van 2012 tot 2014, bracht Moderation(s) een gevarieerde groep kunstenaars, curatoren en schrijvers samen in verschillende constellaties en binnen verschillende formats van creatie, samenwerking en tentoonstellen. Essays werden gezien als fictie, taal als beeld, sculptuur als situatie. In het verlengde van deze benadering brengt End Note(s) interpretaties van en reflecties op wat gezegd en gedaan werd tijdens de verschillende projecten onderdeel van Moderation(s).

Alle projecten binnen Moderation(s) –waaronder drie residenties, een performanceprogramma, twee tentoonstellingen, een bundel kortverhalen en een conferentie– bevroeg of herdefinieerde de voorwaarden voor de creatie van objecten, situaties en verhalen. Toevallige ontmoetingen en improvisatie nemen vaak de leiding, wat maakt dat het programma zich het beste toont doorheen de vele verschillende deelnemers. Vanuit een verlangen terug te keren naar de specifieke aard van creatieve productieprocessen werd definitie voorafgegaan door daad.

Als epiloog van het project bevat End Note(s) een poëtisch gebaar van de schrijver Guy Mannes-Abbott; annotaties door de ‘Witness’ van Moderation(s) Christina Li, alsook haar essay “Speaking in Parentheses”; een verhaal over ontmoetingen, de lijnen tussen intimiteit en isolement door schrijver Oscar van den Boogaard; een herdruk van een tekst van curator en schrijver Chris Fitzpatrick, oorspronkelijk uitgevoerd tijdens de Moderation(s) conferentie Stories and Situations; de “Participation and Confidentiality Agreement” door kunstenaarsduo A Constructed World, welke aan de basis ligt van hun werk The social Contract; het essay “True Pleasure” van filosoof Aaron Schuster, waar de schrijver vertrekkende van Freud, Hegel en Plato uitdiept wat wij beschouwen als puur genot; een beeldverhaal van Incidents of Travel door curatorenduo Latitudes; het korte verhaal “Boquerones en Vinagre” door kunstenaar Nadim Abbas,geschreven tijdens A Fictional Residency; en een lyrische tekst door Travis Jeppesen, dat het verhaal vertelt van de tentoonstelling The Part In The Story Where A Part Becomes A Part of Something Else.

Moderation(s) werd geleid door Heman Chong, geïnitieerd door Witte de Withs directeur Defne Ayas en Spring Workshops stichter en directeur Mimi Brown, en ontwikkeld samen met Samuel Saelemakers (associate curator, Witte de With).