Rotterdam Cultural Histories #13: The Temporary Autonomous Bureau is een ruimte waarin we verschillende interpretaties van autonomie in culturele en sociale projecten in Rotterdam bespreken. Wij zijn bewoners van het Poortgebouw, een leefgemeenschap in een historisch pand aan de Maas en studenten van de Master Experimental Publishing van het Piet Zwart Institute in Rotterdam. In TENT creëren we een tijdelijke werkplek voor ons onderzoek naar de geschiedenis van het Poortgebouw, dat in 2017 al resulteerde in de database 'The Autonomous Archive' en de publicatie 'A Bed, A Chair and A Table'.

Het Poortgebouw is een 37 jaar oude organisatie die zowel culturele activiteiten host als woonruimte biedt aan 30 mensen. Het gebouw heeft als podium gefungeerd voor events en projecten, als residentie gediend voor gasten, kunstenaars en muzikanten, en woon- en werkruimte geboden aan diverse generaties mensen uit de hele wereld. Het gebouw werd voor het eerst gekraakt in 1980. Vier jaar later werd het kraakpand gelegaliseerd, nadat de bewoners het gebouw eigenhandig hadden gerenoveerd en leefbaar hadden gemaakt. De toewijding van de eerste groep bewoners heeft ook geleid tot de oprichting van de Vereniging Poortgebouw.

Gedurende drie maanden krijgt het publiek toegang tot het gefragmenteerde archief van het Poortgebouw. Tegelijkertijd nemen we de geschiedenis van het Poortgebouw als aanleiding om een serie events te organiseren waarin we strategieën voor zelforganisatie in Rotterdam in kaart brengen. The Temporary Autonomous Bureau zal dienen als een ontmoetingsplek waar ervaringen met het navigeren tussen autonomie en institutionalisering kunnen worden gedeeld.

Hoe kunnen onafhankelijke organisaties blijven bestaan in een stad waar institutionalisering van culturele platforms en woonruimtes de regel is?

Is het mogelijk om vanuit een bottom-up praktijk duurzame, niet-hiërarchische sociaal-culturele projecten op te zetten?

Kan een bepaalde mate van openheid en autonomie bij het managen van zelf-georganiseerde sociale en culturele projecten behouden blijven?

Met dank aan de vroegere en huidige bewoners van het Poortgebouw en iedereen die het de afgelopen jaren ondersteund heeft.

Rotterdam Cultural Histories is een samenwerking tussen TENT en Witte de With, waarmee we onze gemeenschappelijke wortels in Rotterdam verkennen en zo de raakvlakken tonen tussen onze beide programma's.