Rotterdam Cultural Histories #6 belicht een relatief onbekend onderdeel van het Rotterdamse Lijnbaancentrum, namelijk de videostudio. Het Lijnbaancentrum (1970 – 1984), onder leiding van hoofd Tentoonstellingen Felix Valk, was een expositieruimte van de Rotterdamse Kunststichting (RKS) in het centrum van Rotterdam. Hier werden uiteenlopende tentoonstellingen gepresenteerd over kunst, beeld- en massacultuur, met het doel een groot en vooral divers publiek aan te spreken. Bewegend beeld werd daarvoor als een onmisbaar middel gezien; daarom werd het Lijnbaancentrum bij zijn oprichting voorzien van een speciale studio, met moderne videoapparatuur voor het opnemen en bewerken van zowel zwart-wit als de net opkomende kleurenvideo.

De videostudio stelde niet alleen goede videoapparatuur en expertise gratis beschikbaar aan internationale en Nederlandse beeldend kunstenaars als Vito Acconci, Joan Jonas, Nan Hoover, Wim Gijzen en Jan van Munster voor de productie van nieuwe videokunstwerken, maar produceerde ook opnames van performances, educatieve video’s en reportages van bijna elke tentoonstelling van het Lijnbaancentrum. Een belangrijke tentoonstelling in 1973, Video, bracht deze diverse toepassingen van het medium samen. Naast een overzicht van video-initiatieven in Nederland presenteerde de tentoonstelling allerlei educatieve mogelijkheden van video, naast het werk van kunstenaars als Dennis Oppenheim en Henk Tas.

Door de jaren heen bestond de kern van het videoteam uit Henk Elenga, Frédéric Kappelhof, Wink van Kempen en Erik van Dieren. Rotterdam Cultural Histories #6 biedt een impressie van hun inspanningen en experimenten met het medium video aan de hand van archiefmateriaal, foto’s en een selectie van vijf video’s, die ontstonden in en dankzij de videostudio van het Lijnbaancentrum.

Rotterdam Cultural Histories is een samenwerking tussen TENT en Witte de With, waarmee we onze gemeenschappelijke wortels in Rotterdam verkennen en zo de raakvlakken tonen tussen onze beide programma’s. Rotterdam Cultural Histories is opgezet door Defne Ayas (directeur Witte de With) en Mariette Dölle (artistiek leider TENT).

—Met dank aan:

Samenstelling en onderzoek: Adelheid Smit en Wendy Bos
Bruiklenen: LIMA Amsterdam, Stadsarchief Rotterdam, Albert Roskam (hoofd Tentoonstelling bij RKS, 1980-1984)
Redactie en coördinatie: Defne Ayas (Witte de With), Mariette Dölle (TENT)
Grafisch ontwerp: Rick Vermeulen, Via Vermeulen
Speciale dank aan: LIMA Amsterdam, Stadsarchief Rotterdam, Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, Frédéric Kappelhof, Albert Roskam, Rick Vermeulen