The Music of Ramón Raquello and his Orchestra is de grootste monografische presentatie van het werk van Eric Baudelaire (1973) tot nu toe, waarin ook zijn nieuwste speelfilm Also Known As Jihadi (2017) te zien is. Uit het oeuvre van Baudelaire spreekt zijn interesse in de wijze waarop kwesties als radicalisering en geweld door of tegen de staat overgebracht worden via film en fotografie. De tentoonstelling omspant meer dan tien jaar aan installaties, prints, fotografie en films, en volgt Baudelaires aanhoudende zoektocht naar een treffende verbeelding van de rampzalige complexiteit van de hedendaagse werkelijkheid. De tentoonstelling is gebaseerd op het begrip ‘terugkeer’, een leidmotief in Baudelaires werk. Door herhaling van vorm en verhaal en het steeds opnieuw bezoeken van plaatsen, wordt de geschiedenis als een cyclus geïnterpreteerd.

Zijn nieuwe film Also Known As Jihadi volgt de reis van een jonge man op zijn weg van Frankrijk naar Syrië en weer terug naar Frankrijk, waar hij momenteel vastzit voor zijn vermeende toetreding tot IS. Het verhaal is gebaseerd op feitelijke gebeurtenissen en duizenden pagina’s gerechtelijke stukken. Baudelaire past in de film de zogenaamde “theorie van het landschap” (fukeiron in het Japans) toe, waarmee Masao Adachi als co-regisseur van de film AKA Serial Killer uit 1969 voor het eerst experimenteerde. Adachi is tevens het onderwerp van Baudelaire’s film The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao Adachi, and 27 Years without Images (2011), die ook te zien is in de tentoonstelling.

In al deze films worden de wegen die naar radicalisme leiden gesmeed tot een aaneenschakeling van shots van de landschappen die de hoofdpersonen in hun leven hebben doorkruist. Hun biografie is niet bepaald door wat zij deden, maar door wat zij zagen: een onderzoek naar hoe deze landschappen, die de achtergrond vormen van een vervreemdende reis, sociale en politieke structuren reflecteren. Met deze schrille aanpak bevestigt Baudelaire de positie van het proberen (niet) te begrijpen. Of, in de woorden van filosoof Pierre Zaoui, om een film te maken die “probeert te begrijpen en tegelijkertijd probeert niet te begrijpen — te begrijpen tot het punt dat men niet meer begrijpt — en ook om te tonen, weigeren om te begrijpen of uitleggen, zodat je met een vreselijk gevoel van verwarring verbaasd raakt over het feit dat je het begrijpt, een subtiele sympathie ontdekt, en jezelf vertelt dat misschien monsterachtigheid de conditie is die we allen delen.”

De meeste werken op de tentoonstelling, die is genoemd naar de fictieve bandleider wiens performance voortdurend werd verstoord in Orson Welles’ radio vertolking van de War of the Worlds, zetten Baudelaire’s interesses voort door fictie met documentaire kenmerken te plaatsen naast documenten die fictieve ruimtes openen. Nooit eerder getoond onderzoeksmateriaal, tijdlijnen, beeldmateriaal en teksten die aan het werk van Baudelaire (opgeleid als socioloog) ten grondslag liggen, bieden in de tentoonstellingsruimte gaandeweg een weergaloos inzicht in zijn werkwijze. In een serie conferenties worden kernthema's uit de tentoonstelling uitgediept: ‘fukeiron’ of landschapstheorie (28 januari met het International Film Festival Rotterdam IFFR), architectuur en ‘samenkomst' (22 april).

De film Also Known As Jihadi (101 minuten) start om: 11:30, 13:30 en 15:30 uur.
Op vrijdag is Witte de With tot 21:00 uur geopend. De laatste filmvertoning start dan om 18:30 uur.

Medeopdrachtgever voor The Music of Ramón Raquello and his Orchestra is Tabakalera International Centre for Contemporary Culture in San Sebastian, waar de tentoonstelling te zien zal zijn van 23 juni t/m 15 oktober 2017.

—Met dank aan:

Tabakalera International Centre for Contemporary Culture, San Sebastian


—Ondersteund door

Institut français en Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot

—Downloads