Het artistieke onderzoek van Ana María Millán, tevens het hoofdonderwerp van deze tentoonstelling, richt zich op de relatie tussen digitale culturen, gender en performativiteit. De tentoonstelling vormt de première van drie van haar animaties. Naast Wanderlust (2017), gemaakt in opdracht van inSite/Casa Gallina en geproduceerd in Mexico-City, betreft het animaties die tot stand kwamen in haar geboorteland Colombia en in Duitsland, waar de kunstenaar momenteel is gevestigd. De tentoonstelling toont daarnaast een nieuwe serie aquarelportretten van mensen en hun zelfgecreëerde gaming personages. Deze groep was nauw betrokken bij de totstandkoming van de animatie en is er uiteindelijk ook in opgenomen. Dergelijke samenwerking met video gaming en Live Action Role Playing (LARP) communities ligt altijd ten grondslag aan het werk van Millán. Animaties stellen haar in staat om een betekenisvolle plaats te creëren in onze wereld, of die ruimte waar nodig op te eisen. Aquarel is voor haar het materiaal bij uitstek om de fluïde identiteit te verkennen van de fantasy-karakters die zo typerend zijn voor de cultuur rondom videogames.

Dit is de eerste solotentoonstelling van Ana María Millan in Nederland. Meer informatie volgt.

—Ondersteund door

AMMODO, Embajada de Colombia en el Reino de los Países Bajos, Mondriaan Fonds droeg middels het experimenteerreglement bij aan het honorarium van de kunstenaar

—Downloads