Op deze pagina vindt u videoregistraties van Stories and Situations, een conferentie die relaties onderzoekt tussen spraak en kunst, de verschillende kunstpraktijken en de rol van instituten, alsook het probleem van groepsdynamiek, de valkuilen van overdracht via literatuur en het proces van geschiedschrijving. Daarnaast is ook de vraag hoe afstand hierin een rol speelt van essentieel belang.

De conferentie vond plaats als onderdeel van het gelaagde Moderation(s)-project dat zich ontvouwt tussen Witte de With in Rotterdam en Spring Workshop in Hong Kong. Van groot belang in Moderation(s) is de creatie van situaties waarin dat wat geproduceerd wordt –gaande van sociale relaties, een performance, een archief of een workshop– steeds iets vertelt over de manieren waarop ideeën uitgewisseld worden, over communicatiedragers en de constructie (en de keuzes die hiermee samengaan) van taal. In die zin zijn ook de retorica en de wijze waarop we informeren, overtuigen of motiveren belangrijke onderzoeksobjecten.

Deze thema’s werden bekeken vanuit verschillende perspectieven, van linguïstiek en antropologie tot filosofie, in een programma samengesteld door jonge internationale curatoren: Lee Ambrozy (redacteur van artforum.com.cn), Amira Gad (managing curator/publicaties, Witte de With), Christina Li (onafhankelijk curator en schrijver) en Xiaoyu Weng (curator en schrijver). Samen met moderator Heman Chong ontwikkelden zij een discursief evenement waarbij discours en afstand de essentiële onderwerpen zijn.