Bart van Rosmalen
M
M
Bart van Rosmalen

Bart van Rosmalen (The Netherlands) is an expert in professional development in arts, business, science and non-profit organizations . Currently, he is an associate lecturer for Interdisciplinarity and open innovation at ArtEZ Institute of the Arts and often collaborates with Kennisland, De Baak, University of Humanistic Studies and Vrede van Utrecht. Since 2007 he is the director of Connecting Conversations, a platform for Interdisciplinarity and Open Innovation in Arts, Business, Science. Van Rosmalen is one of the initiators of The Innovative Conservatoire, a series of seminars for teachers, with 28 participating European institutions.

Bart van Rosmalen (Nederland) is een expert op het gebied van de professionalisering in de kunsten, het bedrijfsleven, de wetenschap en non-profit organisaties. Momenteel is hij universitair docent voor interdisciplinariteit en open innovatie aan de ArtEZ hogeschool voor de kunsten en werkt vaak samen met Kennisland, De Baak, Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Sinds 2007 is hij directeur van Connecting Conversations, een platform voor ‘Interdisciplinarity and Open Innovation in Arts, Business, Science’. Van Rosmalen is een van de initiatiefnemers van Het Innovatieve Conservatorium, een reeks seminars voor docenten waar 28 Europese instellingen aan deelgenomen hebben.