Siebe Thissen
M
M
Siebe Thissen

Siebe Thissen is historicus en filosoof en verbonden aan het Centrum voor de Kunsten in Rotterdam. Tijdens zijn geschiedenis master in 1990 ontrafelde hij de strijd tussen de katholieke priester Ludo Gompertz en de Joodse kapitalistische ondernemer Lodewijk Pincoffs in Feijenoord, Rotterdam. Zijn promotieonderzoek De Spinozisten (2000) brachten de invloed van religieuze en antireligieuze vrijdenkers in Nederland in kaart.