Klik hier om de tekst van Siebe Thissen’s lezing te downloaden.

De enorme groei van inwoners sinds 1880 en de transformatie van provinciale gemeente naar geïndustrialiseerde arbeidersstad waren de aanleiding voor nieuwe religieuze onenigheden. Deze veranderingen zorgden echter niet voor een hogere mate van secularisatie – wat wel het geval was bij de meeste andere geïndustrialiseerde steden – maar mondde uit in een sociale en mentale strijd. Deze werd gevochten door religieuze en antireligieuze activisten en culmineerde in het activisme van Willem Meng en Ludo Gompertz in de jaren 90 van de 19e eeuw, de publieke debat cultuur van de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Ook de sleutelrol van de Pauluskerk in het aankaarten van sociale problemen in de naoorlogse jaren en Pim Fortuyns strijd tegen de Islam kunnen in het licht van deze historische strijd gelezen worden.

Thissens lezing wordt afgesloten met een open discussie waarin het gebruik van religieuze symbolen in kunst en cultuur wordt bediscussieerd samen met leden van de moslimvrouwenorganisatie Al-Nisa.

Kosten: €3,-/€1,50 korting
Taal: Engels