Deze publicatie sluit aan bij Ken Lums tentoonstelling Canadian Cataloguing in Publication Data. Deze tentoonstelling was te zien in Winnipeg en Vancouver en was van van 8 december 1990 tot 20 december 1991 te zien bij Witte de With. Dit boek bevat essays van Jeff Wall, Ken Lum en Linda Boersma.

De publicatie en de tentoonstelling werden gemaakt om de verschillende genres in Ken Lums artistieke werk te definieren, en om het discours erover te bespreken. In het boek wordt Lums werk tussen 1984 en het heden besproken. In deze jaren leefde en werkte hij in Vancouver, Winnipeg, New York, Toronto en, vanaf 1989, weer in Vancouver.
In het kader van deze tentoonstelling en discussie worden Lum’s eerdere performances, Portrait-Logos, Historical, Youth and Attribute Portraits, Furniture Installations, Language and Poem Painting, verzameld onder de vier belangrijkste noemers in zijn werk: the domestic, language, graphic design en portraiture. Belangrijke factoren binnen deze vier aspecten van zijn werk zijn wetenschappelijke manipulatie en classificatie, interpretatie van en worsteling met identiteit, locatie en verplaatsing, evenals het vervagen van de privé en publieke sfeer. Op deze manier wordt de betekenis van zijn werk nogmaals beschreven en bevestigd.

De tentoonstelling legde de nadruk op kunstwerken die zijn geproduceerd tussen 1984 en 1991, terwijl zijn vroegere werk is verzameld in vier onderdelen: the domestic, language, graphic design and portraiture. Naast het tentoonstellen van een selectie uit Lums Portrait-Logos, en Historical, Youth and Attribute Portraits, omvatte de tentoonstelling de Furniture Installations, waarin Lum commentaar gaf op het droomhuis en het familie ideaal, Language Paintings, waarin er werd gespeeld met het idee van een wereldtaal, en Poem Paintings die voorbeelden zijn van lyrische poëzie ontleend uit vele culturen.

Lums werk nodigt uit tot contemplatie en reflectie, en is vaak een intelligente distantiëring van het minimalisme en conceptualisme van zijn oudere collega’s. In tegenstelling tot veel van hen geeft Lum niet alleen kritiek en commentaar via zijn kunst, maar maakt hij ook nieuwe verbindingen.