De catalogus Fish Story sluit aan bij de tentoonstelling van Allan Sekula, Fish Story, die plaats vond in Witte de With Center for Contemporary Art, (21 januari – 12 maart, 1995); in het Fotografiska Museet in Moderna Museet, Stockholm (6 mei -27 augustus, 1995); in Tramway, Glasgow (06 oktober-12 november, 1995); in Le Channel, Scène nationale en bij Musée des Beaux Arts et de la Dentelle, Calais (16 december 1995-25 februari 1996). Deze tentoonstelling was de derde in een serie van werken over de denkbeeldige en materiele geografie in een vergevorderde kapitalistische wereld.

Voortbouwend op Sketch for a Geography Lesson (1983) en Canadian Notes (1986), vindt er in Fish Story een verschuiving plaats van statische landschappen naar de vloeibaarheid van een zeegezicht. De onzekerheid van een werk in uitvoering die dit project kenmerkte leek te passen bij de destabilisering van de geopolitieke wereldbalans bij van begin 1989. Locaties werden uitgekozen om hun grillige en thematisch karakter en keuzes waren gebaseerd op een zoektocht naar centra van maritieme macht uit het verleden en heden, evenals perifere zones die onderworpen waren geweest aan een alleenheersende macht, zoals in Mexico, of gebieden met een geschiedenis waarin zij gevangen zaten tussen grote machten, zoals Korea en Polen.

Vanaf het begin werd het project ontwikkeld als zowel een tentoonstelling als een boek, met “hoofdstukken” die op volgorde worden gepresenteerd. De definitieve volgorde van de hoofdstukken, en van de foto’s en teksten binnen de hoofdstukken, is vrijwel identiek in zowel de tentoonstelling als het boek. In de tentoonstelling werden 105 kleurenfoto’s in volgorde geplaatst over enkele muren en ruimtes, en deze werden afgewisseld met 26 tekstpanelen die op verschillende afstanden van de foto’s hingen. Op grafisch niveau waren deze tekstpanelen de zwart-witte fotografische metgezellen van de kleurenfoto’s. De ruimtelijke relatie van beeld tot beeld, afbeelding naar tekst, en tekst naar tekst krijgt onvermijdelijk een andere vorm binnen de pagina’s van een boek. Bovendien maakt de boekpublicatie de toevoeging van een andere, parallelle tekst, mogelijk en wordt het hierdoor een geheel ander object, in zijn geheel gepubliceerd in de catalogus van de tentoonstelling.

De tentoonstelling Fish Story bevat de diaprojecties Dismal Science (1989/92) en Walking on Water (1990/95) die niet zijn inbegrepen in het boek, ondanks dat de beide prologen zijn samen gevoegd om de epiloog van het boek te vormen. De projecties werden ontworpen ter introductie van de duidelijke verschillen tussen de tijdelijke en de beeldende ervaring van de afbeeldingen en teksten op de muur.

De publicatie Fish Story bevat zeven hoofdstukken en een tweedelig essay. De volgorde van Fish Story (1990-93) wordt hierin gepresenteerd in zijn vierde en laatste versie. De eerste versie was een tentoonstelling in het California Museum of Photography in Riverside, California en in Galerie Perspektief in Rotterdam in 1990. De tweede versie was tevens een tentoonstelling in 1990, bij de Fotobienalle van Vigo, Spanje. De derde versie werd tentoongesteld in het Museum of Contemporary Art, Los Angeles, in 1991.