De publicatie Character is Fate: Piet Mondrian’s Horoscope van kunstenaar Willem de Rooij heeft als onderwerp de historische en unieke documentatie van een horoscooplezing van Piet Mondriaan.

Dit kunstenaarsboek wordt uitgegeven door Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam, in samenwerking met het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), dat de rechten heeft verleend voor het reproduceren van het originele manuscript voor deze publicatie. De presentatie van Character is Fate: Piet Mondrian’s Horoscope was op 21 Mei 2015 in Witte de With.

Werken van andere kunstenaars spelen vaak een rol in het werk van Willem de Rooij. Vanuit zijn persoonlijke interesse in astrologie ontstond het idee om Piet Mondriaan’s horoscoop en de lezingen van Adriaan van de Vijsel toegankelijk te maken voor een breder Engels sprekend publiek. Naast het herdrukken van de oorspronkelijke horoscoop en de bijbehorende transcripties bevat de publicatie ook teksten van Wietse Coppes (editeur van het Mondriaan Editieproject, RKD, NL) en Kocku von Stuckrad (hoogleraar Religiewetenschappen en decaan van de Faculteit Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen, NL).

Wietse Coppes beschrijft in zijn tekst “Ik ben nog dezelfde alleen een beetje meer in evenwicht, als ik me niet bedrieg” het leven van Mondriaan op het moment dat de horoscopen werden geschreven. Kocku von Stuckrad legt de lezingen van Van de Vijsel in zijn tekst “Adriaan van de Vijsels interpretatie van Piet Mondriaans horoscoop: enkele observaties” in een breder historische context.

Piet Mondriaan staat in het buitenland beter bekend als Mondrian, deze alternatieve spelling nam hij rond 1907 zelf in gebruik. In dit boek wordt de internationale spelling aangehouden, behalve voor de transcripties van de oorspronkelijke horoscopen, waarin Van de Vijsel volgens de oude Nederlandse spelling naar “Mondriaan” refereert. De oorspronkelijke horoscopen werden gevonden als een stapel losse pagina’s, gescheurd uit een systeem dat eerder werd gebruikt om ze bij elkaar te houden. Daarom ontbreekt in de huidige vorm van het manuscript — de manier waarop het werd gepresenteerd aan en gearchiveerd door het RKD — een duidelijke chronologie: de genoemde data zijn niet opeenvolgend. Deze niet-chronologische ordening werd gehandhaafd in de transcripties en de vertalingen voor deze publicatie. De originele manuscripten van Van de Vijsel werden geschreven in 1911 en bevatten op sommige plaatsen gedateerde uitdrukkingen en spelling. Voor deze publicatie zijn de transcripties aangepast aan het hedendaagse Nederlandse taalgebruik.

Willem de Rooij stelt van januari tot en met december 2015 de getekende diagram van Mondriaans uitgebreide horoscoop tentoon in Witte de With onder de titel Character Is Fate, ter gelegenheid van Witte de With’s 25-jarig jubileum.