Over—RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
M
M
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) is een kenniscentrum en het centrale steunpunt voor de bestudering van de Nederlandse kunst gevestigd in Den Haag. Kerntaak van het RKD is het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van het archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal, zoals beelddocumentatie, technische documentatie en persdocumentatie over beeldende kunst en kunstenaars. Deze documentatie is raadpleegbaar voor zelfstandige onderzoekers, vakspecialisten, verzamelaars en overige belangstellenden. Tevens vervult het RKD een ondersteunende functie voor musea, universiteiten, veilinghuizen, galeries, kunsthandels en andere instellingen.

rkd.nl