Tussen 1993 en 1998 verschenen in totaal zeven nummers, die een uniek en gevarieerd forum boden voor documentatie van en commentaar op de tentoonstellingen, evenementen, projecten, lezingen en discussies. Dankzij de ruime verspreiding zorgde de Cahier-reeks voor de internationale promotie van Witte de Withs programma. De reeks fungeerde tevens als platform voor experimenten op het gebied van kunst en vormgeving: alle nummers hadden hetzelfde formaat, maar de vormgeving was ieder nummer in handen van een andere typograaf. Bovendien werd elk omslag door een andere kunstenaar ontworpen en werden er van elke 2000 exemplaren 100 gesigneerd en als speciale editie uitgebracht. De Cahier-reeks was een initiatief van de eerste directeur van Witte de With, Chris Dercon, in samenwerking met Hans Richter van Richter Verlag.