Tussen 1993 en 1998, op initiatief van Chris Dercon, publiceerde Witte de With samen met uitgever Richter Verlag, Düsseldorf, in totaal zeven Cahiers. Met de Cahiers schiep Witte de With een uniek forum waarin de verschillende tentoonstellingen, projecten, lezingen en discusssies werden vastgelegd en becommentarieerd. Iedere Cahier werd door een andere typograaf vormgegeven. Een kunstenaar verzorgde steeds, als speciaal project, het omslag en signeerde 100 exemplaren als speciale editie.