Workshop
Tijdens de workshop door Alexandre Singh stond het onderwerp ‘dramatic conflict’ centraal. Singh heeft een uitgebreide kennis van dit onderwerp, en wil deze kennis graag delen met aankomende kunstenaars.

Ter voorbereiding op de workshop werd er aan de deelnemers gevraagd om de hoofdlijnen van een zelfverzonnen verhaal mee te nemen, met daarin een dramatische spanning. Deze tekst diende in het Engels te worden geschreven en tijdens de workshop gepresenteerd te worden op een zelf meegebrachte laptop.

De workshop begon met het analyseren van verschillende bronnen waarin een dramatisch conflict voorkomt. Daarna werden de deelnemers uitgedaagd om de zelfverzonnen hoofdlijnen om te zetten naar een completer verhaal. Hierbij geeft Alexandre Singh feedback, waarna er tijd is om het verhaal te schrijven.

Datum en tijdstip: maandag 29 oktober van 10:00-18:00 uur.
Doelgroep: 4e jaars en net afgestudeerde kunstacademie studenten Fine Art/Autonome Kunst
Aantal deelnemers: 10
Taal: Engels
Kosten: €10,-
Locatie: Witte de With, Center for Contemporary Art