Wat voor soort oorlog heeft de wereld gevoerd sinds Obama de leiding nam over de ‘War on Terror’? Zijn drone-aanvallen en militair toezicht vanuit de lucht legaal? Susan Schuppli presenteert een filmisch intermezzo in haar praktijk als kunstenaar, onderzoeker en pedagoog met een avond rondom haar werk Uneasy Listening, nu te zien bij Witte de With als onderdeel van Art In The Age Of…Asymmetrical Warfare. Schuppli zal in gesprek met onderzoeksjournalist Chris Woods, auteur van Sudden Justice: America’s Drone Wars, uitweiden over hun beider onderzoek naar de rechtmatigheid van het toenemende gebruik van drones voor geheime surveillance en dodelijke aanslagen. De discussie zal worden afgewisseld met fragmenten uit de film Drone (2014), geregisseerd door Tonje Hessen Schei, die oorlogvoering door drones verkent, van de werving van piloten bij gaming conventies, tot hun impact op de grond, en de burgerrechtenactivisten die campagne voeren tegen hun gebruik.