Speak Out start in november 2007 met een kort en bondig trainingstraject van 4 workshops, waarin het team wordt ingewijd in de ins & outs van het debat. Rineke Kraaij van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur leert de deelnemers hoe je van een idee tot een feitelijk en doeltreffend debat komt. In de volgende workshop gebruikt Farid Tabarki verschillende Coolpolitics-projecten als kapstok om in te gaan op keuzes, vormen en methodieken bij het organiseren van een debat en het formuleren van stellingen. Rindert de Groot is gespecialiseerd in het simuleren van debatten, tijdens zijn workshop gaan de deelnemers ‘het debat’ aan de lijve ondervinden: er wordt gelet op argumentatie, presentatie, stem en houding. De laatste workshop bestaat uit twee delen en wordt gegeven door Aafke Steenhuis. Ze gaat in op de theorie van het interviewen en de praktijk van het vragen stellen.

December staat in het teken van oriëntatie, ontmoetingen en brainstormen. Het Speak Out-team leert Witte de With kennen, ontmoet medewerkers en kunstenaars en zet de eerste stappen op weg naar de inhoud. Door middel van gerichte brainstormsessies komt de groep tot wilde plannen en interessante (uitvoerbare en onuitvoerbare) ideeën.
In januari 2008 worden de ideeën verzameld en gezamenlijk bediscussieerd: onderwerpen worden vastgesteld en taken worden verdeeld. Dan start de ontwikkeling, organisatie en productie van het event, de website en het flankerende magazine. Zo wordt de inhoud uitgewerkt en uitgediept; gasten, schrijvers, kunstenaars, performers et cetera worden uitgenodigd; de productie en distributie van de website, het magazine en de flyer wordt in gang gezet; en last but not least wordt het event georganiseerd en het publiek geworven.

Op 1 maart 2008 verschijnt het magazine en wordt de website gelanceerd met onder andere artikelen, interviews, columns, foto’s en beeldbijdragen als introductie op het event. Het magazine wordt verspreid door heel Nederland. Op woensdag 19 maart vindt in Witte de With het avondvullend event plaats met dynamische debatten, levendige ontmoetingen en actieve workshops en performances.

Vervolgens gaat het Speak Out-team naar aanleiding van het event op hun website uitgebreid in op de debatten, conclusies en onderwerpen door middel van interviews, artikelen en beeldbijdragen. Reacties van het publiek zijn daarbij onmisbaar.

Via http://speakyourmind.web-log.nl volg je het proces, geef je je input en reageer je op onderwerpen en stellingen. Om op de hoogte te blijven, meld je je aan via [email protected] met als onderwerp Speak Out.

Meer informatie: Belinda Hak, 010 4110144 of [email protected].

Speak Out borduurt voort op twee kleinschalige evenementen (events) die plaatsvonden in 2006, georganiseerd voor een jong (kunst)publiek door tien jongeren tussen de 18 en 26 jaar. Beide avondvullende events bestonden uit een gevarieerd, multidisciplinair programma van publieke gesprekken met kunstenaars, workshops en performances. De formule van de events bleek succesvol: zij trokken respectievelijk 75 en 150 bezoekers. De werkgroep documenteerde het proces en de events via de weblogs: http://donquijote.web-log.nl en http://survivingthecliche.web-log.nl.

—Ondersteund door

Mondriaan Stichting