Voor beeldend kunstenaars bestaan er verschillende prijzen, subsidies en mogelijkheden. De Maker achter de Maker Award maakt het mogelijk voor kunstenaars om deze keer mensen te nomineren wier vakkundigheid en expertise een bijdrage hebben geleverd aan het verwezenlijken van hun ideeën. Deze nieuwe prijs erkent de prestaties van een ambachtspersoon die door een kunstenaar is ingeschakeld om een idee op de best mogelijke manier te realiseren. De winnaar wordt geselecteerd uit de nominaties die voortkomen uit een jaarlijkse Open Call. Deze nominaties worden besproken door een externe jury die bijeengebracht wordt door ons instituut, dat voorheen bekend stond als Witte de With Center for Contemporary Art. De winnaar ontvangt een geldprijs van €5.000. Deze prijs is ontwikkeld in samenwerking met het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland.

Open Call

Beeldend kunstenaars die meer dan vijf jaar ervaring hebben met het maken van kunstwerken en uitvoeren van projecten worden uitgenodigd om één of meerdere mensen te nomineren voor deze prijs. De nominatie mag uitsluitend betrekking hebben op een in Nederland gevestigd ambachtspersoon. Het nomineren bestaat uit het presenteren van de te nomineren ambachtspersoon en het schrijven van een korte motivatie waarin wordt uitgelegd op welke manier deze persoon van belang is geweest bij het ontwikkelen van één of meerdere kunstwerken of projecten.

Het nominatieformulier is hier te vinden: https://forms.gle/EHBNCZ4sZxVvdm9q8

Binnen het kader van deze prijs kan de betekenis van ‘vakkundigheid’ variëren van deskundigheid op het gebied van praktische tot intellectuele expertise; een ambachtspersoon kan voor een beeldend kunstenaar bijvoorbeeld een maker, technicus, vertolker of redacteur zijn, of iemand met een bepaalde vakbekwaamheid of expertise die kan helpen bij het realiseren van een kunstwerk of project. De genomineerde persoon kan werkzaam zijn als zelfstandige of in dienst zijn van een bedrijf/instituut; de persoon zou zelf ook beeldend kunstenaar kunnen zijn; de persoon is misschien eenmalig ingehuurd, maar zou ook een lang gevestigde samenwerkingspartner van de kunstenaar kunnen zijn. Kunstenaars kunnen meerdere personen nomineren; voor iedere nominatie moet een afzonderlijk formulier worden ingevuld.

Selectieproces

Een uit drie leden bestaande externe jury komt in januari 2021 bijeen in ons instituut om de nominaties te bespreken en de winnaar te selecteren. De namen van de juryleden worden bekend gemaakt nadat de prijswinnaar is geselecteerd. De jury wordt voorgezeten door Sofía Hernández Chong Cuy (directeur) en het proces wordt ondersteund door Angélique Kool (executive assistant). De laureaat van deze prijs zal worden gehuldigd tijdens het benefietdiner van ons instituut dat gepland staat in april 2021.

Context

Ons instituut, dat voorheen bekend stond als Witte de With Center for Contemporary Art, opende in 1990 de deuren voor het publiek. De Maker achter de Maker Award maakt onderdeel uit van een nieuw awards programma ter gelegenheid het dertigjarig jubileum van ons instituut dit jaar. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door donaties, in de vorm van prijzengeld, die ons instituut ontvangen heeft van Berry Koedam van de ramfoundation, Mondriaan Fund, en Stichting Droom en Daad. Deze samenwerking heeft geleid tot drie unieke, goed afgestemde prijzen, met voor ieder van de drie uiteindelijke prijswinnaars een geldprijs van €5.000. De winnaars van deze drie prijzen zullen worden gehuldigd tijdens het benefietdiner van ons instituut dat gepland staat in april 2021.