We zijn verheugd te mogen aankondigen dat Dustin Thierry de winnaar is van de eerste editie van de Berry Koedam Award. Deze prijs werd in het leven geroepen door ons instituut, in samenwerking met Berry Koedam van de ramfoundation in Rotterdam. De prijs maakt onderdeel uit van een nieuw awards programma waarmee we het dertigjarig jubileum van ons instituut vieren en waarbij we ons richten op het culturele ecosysteem waarvan we onderdeel uitmaken. De winnaar ontvangt een geldprijs van €5.000.

De Berry Koedam Award is in het bijzonder gericht op het erkennen van de prestaties van makers die met hun visuele documentatie van kunstwerken, tentoonstellingen, kunstevenementen en artistieke gemeenschappen in Nederland een goed tijdsbeeld hebben weten vast te leggen. De prijs erkent de makers van dit soort documentatie waarmee al meer dan een eeuw een bijdrage wordt geleverd aan het zichtbaar maken van het werk van kunstenaars en kunstinstellingen. Ook is het een erkenning van de belangrijke rol die visuele documentatie – vaak in omloop gebracht zonder de juiste credits – speelt in het substantieel onder de aandacht brengen en toegankelijk maken van hedendaagse kunst.

De in 2020 in het leven geroepen Berry Koedam Award heeft een unieke focus. De prijs is voortgekomen uit een samenwerking tussen Berry Koedam en ons instituut. Berry Koedam is de oprichter van de ramfoundation en voormalig galeriehouder in Rotterdam. Ze geeft al meer dan 30 jaar zichtbaarheid aan het werk van kunstenaars in Nederland en bevordert daarmee zelf het begrip voor hedendaagse kunst. Ze is nog altijd een actief belangenbehartiger van hedendaagse kunst en sinds onze opening in 1990 is ze ook een van de frequente bezoekers van ons instituut.

Dustin Thierry, de winnaar van de Berry Koedam Award 2020, werd geselecteerd naar aanleiding van een proces van nominatie en jurering onder toezicht van ons instituut. De genomineerde beeldmakers werden voorgedragen door professionals uit de museumwereld, tijdschrift- en krantenredacteuren, beeldend kunstenaars en onafhankelijke curators. De portfolio’s van de genomineerde kunstenaars werden beoordeeld en besproken door een jury bijeengebracht door ons instituut. De jury bestond uit Matthew Antezzo, fotografie-expert gevestigd in Amsterdam, Samira Benlaloua, oprichter en hoofdredacteur van het magazine Extra Extra in Rotterdam, en Martijn van Nieuwenhuyzen, directeur en hoofdcurator van Museum de Pont in Tilburg.

De jury stelde vast dat het werk van de genomineerden ruwweg was onder te verdelen in twee categorieën. Aan de ene kant was er het werk van fotografen die in opdracht van instellingen kunstwerken, projecten, tentoonstellingen en performances hadden vastgelegd. Aan de andere kant was er ook op eigen initiatief gemaakt werk van kunstenaars die hun gemeenschappen hadden gedocumenteerd, met bijvoorbeeld portretten van kunstenaars, artistieke milieus en evenementen. Zo bevatten de portfolio’s van sommige van de genomineerde kunstenaars de omgevingen van hedendaagse kunstinstellingen en de kunstwereld in bredere zin, terwijl in andere portfolio’s artistieke gemeenschappen waren vastgelegd, evenals evenementen van zowel officiële als officieuze cultuurruimtes.

Voor de eerste editie van de Berry Koedam Award nam de jury het besluit om werk te erkennen dat op eigen initiatief was gemaakt, en dan in het bijzonder werk met aandacht voor maatschappelijke vraagstukken. Ze stelden: “We hebben ervoor gekozen om de prijs toe te kennen aan een beeldmaker wiens werk sociale betrokkenheid toont en niet uitsluitend is geproduceerd als institutionele documentatie. We hebben Dustin Thierry geselecteerd omdat zijn werk niet alleen interessant maar ook mooi is, en omdat het een bijdrage levert aan de discussies rond identiteitspolitiek en maatschappelijk engagement. We erkennen en waarderen de hedendaagse fotografische visie van Dustin Thierry en menen dat hij als eerste ontvanger van de prijs representatief is voor een toekomstgerichte benadering.”

Het beoordeelde portfolio van Dustin Thierry bevatte werk uit zijn fotoserie Opulence. Voor deze serie, waarmee hij in 2013 begon, documenteert hij de ballroom scene in Amsterdam en andere steden. Een kernbegrip in Thierry’s werk is ‘genezing’. Zijn projecten komen voort uit het onderzoeken van de interne vragen die hij zichzelf stelt én de externe vragen die hij de wereld stelt. Met deze aanpak belichaamt Thierry het feit dat het maken van portretten een relatie op zichzelf is; zijn blik is liefdevol en het resultaat is heilzaam en productief voor hemzelf, zijn gemeenschap en de maatschappij in bredere zin. Thierry werd in 1985 geboren op Curaçao en woont vanaf zijn 14e in Nederland. Zijn werk is momenteel te zien in het Van Abbemuseum in Eindhoven.