We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat we dit jaar het dertigjarig jubileum van ons instituut vieren met de lancering van een awards programma. Dit nieuwe programma is in het bijzonder gericht op het geven van erkenning aan mensen die door middel van hun visuele productie, vakkundigheid en pleitbezorging bepalend zijn geweest in de totstandkoming, presentatie en waardering van hedendaagse kunst. Het programma wordt mogelijk gemaakt door donaties, in de vorm van prijzengeld, die ons instituut ontvangen heeft van Berry Koedam van de ramfoundation, het Mondriaan Fonds, en Stichting Droom en Daad. Deze samenwerking heeft geleid tot drie unieke, goed afgestemde prijzen, met voor ieder van de drie uiteindelijke prijswinnaars een geldprijs van € 5.000.

Dit zijn de Awards:

De Berry Koedam Award

Deze prijs erkent beeldmakers die door het visueel documenteren van kunstevenementen, kunstwerken, tentoonstellingen en kunstenaars gemeenschappen het huidige tijdsbeeld hebben vastgelegd en een bijdrage hebben geleverd aan het zichtbaar maken van het werk van kunstenaars, kunstinstellingen en -milieus. De prijs is ook een erkenning van de belangrijke rol die visuele documentatie – vaak in omloop gebracht zonder de juiste credits – speelt in het onder de aandacht brengen en toegankelijk maken van hedendaagse kunst. De prijswinnaar wordt geselecteerd aan de hand van een nominatieproces. Hierbij draagt een intergenerationele groep kunstprofessionals kandidaten voor die zich vervolgens met hun portfolio hebben aangemeld. Deze prijs is ontwikkeld in samenwerking met Berry Koedam van de ramfoundation. (Deze prijs is onlangs toegekend; het volledige persbericht is hier te lezen)

De Maker achter de Maker Award

Deze prijs erkent de prestaties van een ambachtspersoon die door een beeldend kunstenaar werd ingeschakeld om een idee op de best mogelijke manier te verwezenlijken. Binnen het kader van deze prijs kan de betekenis van ‘vakkundigheid’ variëren van deskundigheid op het gebied van praktische tot intellectuele expertise. In dat opzicht kan een ambachtspersoon voor een beeldend kunstenaar onder andere een maker, technicus, vertolker of redacteur zijn. De prijswinnaar wordt geselecteerd aan de hand van een Open Call waarin beeldend kunstenaars worden uitgenodigd om één of meer mensen voor te dragen wiens vakkundigheid een positieve bijdrage hebben geleverd aan hun werk, en wiens inspanningen een betekenisvol verschil hebben gemaakt in hun praktijk. Deze prijs is ontwikkeld in samenwerking met het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland.

De Visionary Award

Deze prijs erkent de prestaties van een persoon wiens visie vormgeeft aan het hedendaagse culturele landschap van Rotterdam. Binnen de ontwikkeling van zijn of haar werk – hetzij binnen de context van een instituut, hetzij onafhankelijk – weet deze persoon de dialoog te stimuleren, kansen te creëren en de beeldende kunstsector vooruit te helpen om zo het culturele leven in Rotterdam nog bruisender te maken. De prijswinnaar is een daadkrachtig persoon met een briljante visie die gedurende een periode van tenminste vijf jaar een positieve bijdrage heeft geleverd aan de artistieke gemeenschap. De prijswinnaar wordt geselecteerd door middel van een nominatieproces waarbij professionals en andere invloedrijke personen uit de Rotterdamse cultuursector kandidaten voordragen. Vervolgens selecteren de juryleden daaruit iemand die volgens hen op dat moment erkenning verdient. Deze prijs is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Droom en Daad.

Het nominatie- en selectieproces van dit nieuwe awards programma staat onder toezicht van ons instituut. Voor iedere prijs is een externe jury samengesteld die bijeen komt om de nominaties te bespreken en de winnaar te selecteren. Deze jury’s worden voorgezeten door Sofía Hernández Chong Cuy (directeur); het proces wordt ondersteund door Angélique Kool (executive assistant). De laureaten van deze drie awards zullen worden gehuldigd tijdens het benefietdiner van ons instituut dat gepland staat in het voorjaar van 2021. Meer informatie over dit evenement wordt te zijner tijd bekendgemaakt.

De opzet van dit nieuwe awards programma is het vieren van het dertigjarig jubileum van ons instituut met een eerbetoon aan de bijdragen van mensen die ons culturele ecosysteem levendig houden. “Tijdens dit jubileum richten we ons op het erkennen van mensen die achter de schermen van de kunstwereld werken”, aldus directeur Sofía Hernández Chong Cuy. Op verschillende manieren worden met de drie vandaag gelanceerde prijzen mensen gehuldigd die met hun werk een bijdrage leveren aan het breed onder de aandacht brengen van hedendaagse kunst. Dit doen ze door te helpen bij het overbrengen en vormgeven van een idee van de kunstenaar in het atelier of in een kunstinstelling en daarbuiten.