Across the Board is door Witte de With Center for Contemporary Art in 2016 gelanceerd als nieuw platform voor professionele culturele ontwikkeling op het snijvlak van de kunsten, het publieke en het private domein. Geleid door gasttutoren – vooraanstaande professionals uit de kunsten, bedrijfswereld en politiek – werkt een selecte groep van veelbelovende professionals samen om de gedeelde waarden tussen hun verschillende werkvelden af te bakenen en te herevalueren. Het programma, met als kern een reeks masterclasses, tracht om gezamenlijk een veelzijdigere en genuanceerdere werkwijze te formuleren, die toegepast kan worden binnen de respectievelijke domeinen rond het culturele veld.

Tutoren dit jaar zijn onder meer: Viktor Misiano (curator, schrijver, en redacteur), Hedy d'Ancona (sociologe, sociaal geografe, politica en feministe), Jeanne Gaakeer (hoogleraar ‘Jurisprudence: Hermeneutical and Narrative Foundations’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en raadsheer bij het gerechtshof Den Haag), Tirzo Martha (kunstenaar en mede-oprichter van van Instituto Buena Bista – Curaçao Center for Contemporary Art) en Tom Cummings (executive board en senior management adviseur).

De deelnemers aan het programma van 2017 vertegenwoordigen een combinatie van Nederlandse en internationale deelnemers, met achtergronden en praktijken in de publieke en private sector, en profielen van zelfstandige makers en museumprofessionals tot fondsenwervers en beleidsmedewerkers uit onder meer de beeldende kunst, podiumkunsten, architectuur en (wetenschappelijk) onderwijs.

We kijken ernaar uit om dit jaar van start te gaan met de volgende deelnemers:

Andrea Abbatangelo
Kunstenaar

Katrien Devroe
Beleidsmedewerker Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Overheid

Tanja Elstgeest
Directeur Productiehuis Theater Rotterdam

Lore Gablier
Program officer European Cultural Foundation

Katharina Grosser
Head development NEMO Science Museum

Alexandra Landre
Onafhankelijk curator, tutor KABK Den Haag

Nicolle van Lith
Beleidsmedewerker podiumkunsten en cultuureducatie Provincie Limburg

Nicola Mullenger
Program officer European Cultural Foundation

Laurence Judith Ostyn
Trainee Museumvereniging

Zoë Sawyer
Onafhankelijk curator, creatieve praktijk

Bente Spigt
Network/friends manager Het Nieuwe Instituut

Brenda Tempelaar
Kunstenaar, criticus

Lise van Zaalen
Coördinator AKV|St.Joost Master Institute, onderzoeker Platform BK

Lees meer over Across the Board.

Voor algemene informatie over Across the Board kunt u contact opnemen met Yoeri Meessen: [email protected].