Across the Board is een langlopend platform voor de ontwikkeling van cultuur via een interdisciplinaire uitwisseling. Geleid door gastdocenten – belangrijke figuren uit de kunsten, bedrijfswereld en politiek – zal een selecte groep van veelbelovende professionals samenwerken om de gedeelde waarden tussen hun verschillende werkvelden af te bakenen, te herevalueren en de tegenstrijdige denkwijzen en methodologische fricties te confronteren die voortkomen uit hun uitwisseling. Het programma, met als kern een reeks van masterclasses, zal trachten om een meer veelzijdig en genuanceerd traject te co-formuleren, om actief te worden binnen hun respectievelijke domeinen en binnen het gehele culturele veld. Gericht op het lange termijn doel van interculturele uitwisseling tussen professionele deelnemers beoogt Across the Board het versterken van de relatiefundamenten niet enkel tijdens het programma, maar ook het voorzien van een blijvend platform van uitwisseling tussen toekomstige alumni.

Programma

Alle Across the Board masterclasses vinden plaats op vrijdagen van 14:00 tot ca. 18:00 uur bij Witte de With Center for Contemporary Art.

Masterclass Jeanne Gaakeer

Culture and Language
6 oktober 2017

Interdisciplinariteit is tegenwoordig een trefwoord op vele niveaus, van wetenschappelijk onderzoek tot buurtwerk en festivalorganisatie. Niet zelden wordt de samenwerking van disciplines of domeinen echter gehinderd door “vertaal”- en begripsproblemen, waardoor resultaten beperkt kunnen blijven. Dit kan voortkomen uit een gebrek aan reflectie op de eigenheid van wat wordt samengebracht, het zogenaamde quidditas probleem: ‘wat is eigenlijk …’ en ‘wat zijn daar de beginselen, waarden en discursieve aspecten?’ Maar ook een voorbijgaan aan verschillen tussen enerzijds talige en anderzijds technische en technologische menselijke bedrijven, met als gevolg dat geen of onvoldoende aandacht wordt besteed aan methodologische verschillen. Dan wordt het lastig elkaar te verstaan en een brug te slaan; veel samenwerking blijft steken in instrumentalisme. Dit “taal” en “vertaal” probleem is het onderwerp van de masterclass.

Jeanne Gaakeer is hoogleraar ‘Jurisprudence: Hermeneutical and Narrative Foundations’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, raadsheer bij het gerechtshof Den Haag, en voormalig rechter bij de rechtbank Middelburg.

Masterclass Viktor Misiano

Curatorial Practice Throughout Shifting Cultural Landscapes
Vrijdag 20 oktober 2017

Als curator en redacteur heeft Viktor Misiano gewerkt aan een groot aantal publicaties, tentoonstellingen en artistieke projecten, schakelend in methodolgie door periodes en contexten, maar met terugkerende lijnen als veranderende geopolitieke situaties en een antropologische fascinatie in de kern. Van de jaren van formatieve en collaboratieve tentoonstellingpraktijken en relationele kunst, het samenkomen van Oost en West en het opkomende tijdperk van globalisering, tot het tijdperk van globale biennalisering: wat kunnen we destilleren uit de verschillende werkwijzen en hun respectievelijke tijdgeesten en contexten? In zijn masterclass zal Misiano de deelnemers van Across the Board langs de verschillende veranderingen in het culturele landschap van de afgelopen decennia voeren, en enkele van zijn grootste uitdagingen met de groep onder de loep nemen.

Viktor Misiano is curator, schrijver, en redacteur. Hij was oprichter en (hoofd)redacteur van verschillende tijdschriften waaronder Moscow Art Magazine en Manifesta Journal: Journal of Contemporary Curating. Zijn meest recente project is een grootschalig multidisciplinair initiatief genaamd "The Human Condition".

Interdisciplinaire expert sessie

Vrijdag 3 november 2017

Masterclass Tom Cummings

Leading Creativity and Transformation: Ways of Leveraging and Monetizing our work and practices
Vrijdag 17 november 2017

In het licht van opkomende uitdagingen in het civiel, zakelijk en cultureel leven, is het natuurlijke antwoord om terug te trekken. Het is in deze tijden dat de culturele creatieven hun aandacht richten op transformatie, evolutie en aanpassing. Ze floreren in het vinden van nieuwe manieren van betrokkenheid, en in het maken van en spelen met actuele vormen en aannames. Tegelijkertijd, omdat het maken zelf bij hen vaak centraal kan staan, zijn ze niet altijd even bewust van de noodzaak om relaties op te bouwen die nodig zijn om het effect dat ze willen creëren op te schalen. Op het einde worden ze geprezen voor hun werk maar kunnen ze niet financieel profiteren van de behaalde resultaten.

Het doel van deze masterclass is om kunstenaars en andere professionals die hun ideeen op verschillende wijzen vormgeven en presenteren in een reeks contexten en instellingen te ondersteunen. We zullen kijken naar manieren om invloed uit te oefenen in situaties met een gebrek aan controle. We zullen verschillende vormen van dialoog onderzoeken die ideatie en generatieve samenwerking ondersteunen. We zullen de band tussen de ambities op lange termijn versterken die we willen bereiken en de stappen die nodig zijn om verandering en transformatie te manifesteren en te motiveren.
We zullen deze thema's op een structureel, relationeel en emotioneel niveau bekijken, met voorbeelden van de deelnemers van Across the Board. De belangrijkste uitkomst van deze masterclass is het identificeren en cultiveren van een reeks praktijken die het vermogen versterken om te creëren en om veranderingen te beïnvloeden. De masterclass toolbox zal van toepassing zijn op een scala aan werkvelden en disciplines.

Tom Cummings is executive board en senior management adviseur; co-director van het Futures Thinking programma bij Cambridge Judge Business School; en docent Corporate Supervision aan de Nyenrode Business Universiteit.

Masterclass Tirzo Martha

Art, Ideals, and Activism
Vrijdag 1 december 2017

Welke sociale of politieke verantwoordelijkheid hebben kunstenaars? Kan activisme of direct sociaal-politiek engagement een integraal onderdeel zijn van artistieke praktijk? Sinds de laatste twee decennia zijn sociaal en relationeel gedreven werkwijzen – van ‘community art’ tot participatieve projecten – aanvaarde vormen geworden voor kuntenaars tot beleidsmakers, en hebben geleid tot huidige debatten over de waarde en functie van kunst. Van vroeg af aan is kunstenaar Tirzo Martha betrokken geweest in deze ontwikkelingen. Als kunstenaar maakt Martha politiek en sociaal geëngageerde beelden, installaties, sculpturen, video’s en performances. Voor Martha heeft de drang en de noodzaak om kunst te creëren zijn oorsprong niet in zijn vermogen om creatief te zijn, maar in zijn humanitaire en maatschappelijke betrokkenheid. Sinds 2006 leidt hij het Instituto Buena Bista, Curacao Center for Contemporary Art, dat hij oprichtte samen met kunstenaar David Bade om een solide platform voor kunst en kunsteducatie voor jonge talenten uit Curaçao te creëren. In de masterclass zal Martha de deelnemers actief betrekken om gezamenlijk elkaars noties van engagement en idealisme in hun respectieve disciplines, domeinen en praktijken te onderzoeken.

Tirzo Martha is een Curaçaose kunstenaar die politiek en maatschappelijk geladen beelden, grote installaties en sculpturen, video’s en performances maakt. Daarnaast is hij mede-oprichter van Instituto Buena Bista – Curaçao Center for Contemporary Art.

Masterclass Hedy D’Ancona

Culture and Politics
Vrijdag 15 december 2017

Hedy d'Ancona (1937, Den Haag) is een Nederlandse sociologe, sociaal geografe, politica en feministe. Ze is voormalig staatssecretaris, lid van de Eerste Kamer en van het Europees Parlement, en was minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur namens de PvdA. Zij was aanstichtster van de tweede Feministische Golf en oprichtster van OPZIJ. Met d’Ancona bekijken we verschillende bepalende momenten uit haar politieke carriere, bespreken we hoe het politieke en culturele landschap zich heeft ontwikkeld doorheen de jaren van haar professionele en persoonlijke betrokkenheid, en gaan we in op leiderschap in de culturele sector.

Hedy d'Ancona (1937, Den Haag) is een Nederlandse sociologe, sociaal geografe, politica en feministe.