Private Circle

Privileges:

 • Onbeperkt gratis toegang tot Witte de With Center for Contemporary Art;
 • Uitnodigingen voor VIP previews en openingen van tentoonstellingen;
 • Een exemplaar van een van de publicaties van Witte de With Publishers;
 • 40% korting op alle overige publicaties van Witte de With Publishers;
 • Twee extra toegangskaarten per tentoonstelling;
 • VIP-uitnodigingen voor geselecteerde kunstbeurzen in Nederland en daarbuiten;
 • Voorrang bij registratie voor lezingen en evenementen bij Witte de With;
 • Previews en exclusieve rondleidingen door de curatoren en/of de directeur van Witte de With (ook mogelijk buiten de reguliere openingstijden);
 • Ontmoetingen met gerenommeerde kunstenaars;
 • Een bezoek aan particuliere kunstcollecties of aan ateliers van kunstenaars.

Corporate Circle

Privileges:

 • Alle Private Circle privileges, plus:
 • Vermelding van uw naam of logo op onze website en op geselecteerde gedrukte communicatie-uitingen;
 • Een gesigneerd exemplaar van een van de jaarlijkse kunstenaarsboeken die worden uitgegeven door Witte de With Publishers;
 • Een groepsrondleiding en/of een op maat samengestelde lezing door onze curatoren voor uw collega’s en/of uw zakelijke relaties;
 • Tien extra toegangskaarten per tentoonstelling;
 • Een rondleiding door Defne Ayas, directeur van Witte de With (ook mogelijk buiten de reguliere openingstijden);
 • De mogelijkheid om een bijzondere ontvangst of een evenement te organiseren in het historische pand van Witte de With, een uit 1875 daterende voormalige meisjesschool;
 • Persoonlijke service zoals advies over het opbouwen van uw eigen kunstcollectie en de organisatie van een jaarlijkse reis naar een internationaal cultureel evenement (kunstbeurs of biënnale);
 • De mogelijkheid om een bepaalde tentoonstelling te begunstigen, in nauwe samenspraak met onze directeur en de curatoren. Deze samenwerking biedt u de gelegenheid om een programma te ondersteunen dat uw specifieke belangen weerspiegelt.

Hoe sluit ik mij aan bij de Private Circle of Corporate Circle van Witte de With?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sarah van Overeem – van der Tholen, Business Coordinator, bel 010 – 411 01 44 of mail naar [email protected].

ANBI en Geefwet

Witte de With Center for Contemporary Art is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, RSIN: 9409889) en daarmee vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Met de Geefwet mogen giften van BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen aan culturele ANBI-instellingen met 50% verhoogd worden. Dat betekent dat u uw gift extra voordelig kunt aftrekken van de vennootschapsbelasting.
Giften van particulieren aan culturele ANBI-instellingen mogen met 25% verhoogd worden, zodat u uw gift extra voordelig kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

—Downloads