Teana Boston-Mammah
M
M
Teana Boston-Mammah

Teana Boston-Mammah - (1964) is socioloog, zij behaalde een Bachelor’s diploma sociologie aan Essex University (UK) en een Master grootstedelijke vraagstukken en beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is als sociologe bij uitstek geïnteresseerd in identiteit in de stedelijke context. De eerste tien jaar van haar carrière werkte zij als docent sociologie in Londen. In Nederland heeft zij zich verder ontwikkeld als onderzoeker en beleidsadviseur. Zij heeft onderzoek gedaan naar onder meer: de loopbaanontwikkeling van vrouwen; radicalisering, vaderschap, seksuele diversiteit en sociale contacten onder vrouwen op buurt niveau.