Silvia Federici
M
M
Silvia Federici

Silvia Federici is een feministische activiste, schrijfster, en een leraar. In 1972 was ze een van de oprichters van het Internationaal Feministisch Collectief, de organisatie die de Wages For Housework-campagne internationaal lanceerde. In de jaren negentig, na een periode van onderwijs en onderzoek in Nigeria, was ze actief in de anti-globalisatiebeweging en de Amerikaanse anti-doodstraf beweging. Ze is een van de medeoprichters van het Committee for Academic Freedom in Africa, een organisatie die zich inzet voor het genereren van steun voor de strijd van studenten en docenten in Afrika tegen de structurele aanpassing van de Afrikaanse economieën en onderwijssystemen. Van 1987 tot 2005 doceerde ze internationale studies, vrouwenstudies en cursussen politieke filosofie aan de Hofstra Universiteit in Hempstead, NY. Al die jaren schreef ze boeken en essays over filosofie en feministische theorie, vrouwengeschiedenis, onderwijs en cultuur, en meer recentelijk over de wereldwijde strijd tegen de kapitalistische globalisering en voor een feministische reconstructie van de commons. Haar publicaties omvatten ‘Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation’ (1998), en ‘Witches, Witch-Hunting and Women’ (2018).