Omer Fast
M
M
Omer Fast

Omer Fast (Jeruzalem, Israël, 1972) woont in New York en Berlijn.
Hij gebruikt zijn films om de mogelijkheden van het cinematografisch medium te onderzoeken: mogelijkheden om emoties uit te drukken, om persoonlijke verhalen te confronteren met zaken van openbaar belang, om te concentreren op individuen of om hun omgeving in een bredere historische context te plaatsen. De grenzen van het documentaire filmgenre beginnen te vervagen wanneer Omer Fast de collectieve voorstellingswereld en het individuele onbewuste op een zelfde niveau verbindt en manipuleert.