Minou Schraven
M
M
Minou Schraven

Minou Schraven doceert kunstgeschiedenis en museumstudies aan het Amsterdam University College. Ze is gespecialiseerd in vroegmoderne Italiaanse kunst en cultuur van Rome. Minou heeft postdoctoraal onderzoek verricht aan de Universiteit van Luik en de Universiteit Leiden. In Leiden werkte ze aan een project over rituelen rond funderingen en gebouwen, met name over objecten die achtergelaten werden in de fundering van nieuwe gebouwen om de levensloop van het gebouw en de bewoners te bevorderen. Haar boek Festive Funerals in Early Modern Italy wordt momenteel uitgegeven door Ashgate.