Welke geheimen, situaties en verhalen liggen er verborgen in afbeeldingen? Op de dag voor Pasen organiseert Witte de With Between Seeing and Believing een symposium om dit vraagstuk – en mogelijk aanverwante kwesties – nader te onderzoeken. In eerste instantie wordt tijdens dit symposium het vermogen tot beeldvorming geanalyseerd, in zowel afbeeldingen als beschrijvingen. Centraal hierin staat de manier waarop het verbeeldingsproces bepaalde (geloofs)overtuigingen en denkbeelden in het leven kan roepen. Een vernieuwende aspect is het samenbrengen van twee verschillende manieren van interpretatie: de eerste is kunsthistorisch van aard, de tweede is fictief, essayistisch en poëtisch.

Om die reden nodigt Witte de With een groep academici uit wiens expertise zich uitspreidt over het domein van de kunstgeschiedenis, de geschiedenis van de psychologie, de politiek en de religie. Zij geven elk een 20 minuten durende iconografische uitleg over een afbeelding die zij zelf gekozen hebben. De onderwerpen van deze presentaties zijn aan elkaar verbonden als ware het danspartners: twee academici spreken over het hiernamaals en het beeld van het overleden of rustende lichaam, terwijl het andere paar de visuele representatie van dromen bespreekt. Elke presentatie grijpt terug op een andere traditie en tijdsperiode waardoor het symposium een bijzondere en rijke gelaagdheid bevat. Als tegenwicht voor deze analytische presentaties heeft Witte de With een aantal schrijvers van literaire teksten uitgenodigd.

Ervan uitgaand dat een enkele afbeelding meer dan één verhaal kan vertellen, krijgen deze schrijvers de opdracht om afzonderlijk van elkaar een eigen respons te componeren op een gedeelde afbeelding. Het gaat hierbij om de eerste fotografische weergave van de natuur, namelijk View from the Window at Le Gras van Nicéphore Niépce uit 1826. Terwijl elke schrijver zijn of haar verhaal tijdens het symposium voordraagt, ontstaat er een nieuwe verhaallijn. Hierin staat de manier centraal waarop een schrijver een gevoel voor plaats creëert en dit geloofwaardig maakt middels het creatief proces.

Between Seeing and Believing vindt plaats tegen de achtergrond van Tulkus 1880 to 2018, de huidige tentoonstelling in Witte de With. Deze tentoonstelling brengt meer dan 1100 fotoportretten van boeddhistische meesters en religieuze leiders samen die volgens de Tibetaans boeddhistische traditie gereïncarneerde leraren zijn.

Deelnemers

Andrei Pop (postdoctoraal onderzoeker kunstgeschiedenis, Universiteit van Basel), Minou Schraven (universitair docent kunstgeschiedenis en museumstudies, Amsterdam University College), Sonu Shamdasani (professor aan het UCL Center for the History of Medicine, University College London) en Francesca Tarocco (mede-directeur van het NYU Institute for Shanghai Studies).

De bovengenoemde sprekers maken deel uit van de (kunst)historische groep. De fictieve groep bestaat uit de schrijvers Angie Keefer, Maria Barnas en Quinn Latimer.

Between Seeing and Believing is opgezet door Adam Kleinman en georganiseerd in samenwerking met Renée Staal (Interim Programma-Assistent).

Programma

14.00: Opening en introductie door Defne Ayas & Adam Kleinman.

14.15: Minou Schraven over Paus Benedictus de XVI e voor het lichaam van Paus Celestinus de V e in L’Aquila, april 2009.

14.40: Angie Keefer over View from the Window at Le Gras (1826) van Joseph Nicéphore Niépce.

15.05: Andrei Pop over The Nightmare (1781) van Henry Fuseli.

15.30: Maria Barnas over View from the Window at Le Gras (1826) van Joseph Nicéphore Niépce.

15.55 – 16.20: Pauze

16.20: Francesca Tarocco over The Nirvana of Master Hongyi (1942), fotograaf onbekend.

16.45: Quinn Latimer over View from the Window at Le Gras (1826) van Joseph Nicéphore Niépce.

17.10: Sonu Shamdasani over de hermeneutiek van Jung in Red Book (1914-1930).

17.35: Discussie, voorgezeten door Adam Kleinman.

18.15 – 18.45: Borrel

Praktische informatie

Datum: Zaterdag 30 maart 2013, 14.00-18.45
Locatie: Witte de With Center for Contemporary Art, Witte de Withstraat 50, Rotterdam
Entree: €5 / €3 met korting
Taal: Engels

Over Tulkus 1880 to 2018

Het doel van Tulkus 1880 to 2018 is de totstandkoming van een complete collectie van portretten en basisgegevens van alle tulkus – in het Tibetaans boeddhisme erkende reïncarnaties van eerdere boeddhistische meesters. De verzamelde portretten gaan terug naar het ontstaan van de fotografie en omvatten afbeeldingen van tulkus van alle scholen van het Tibetaans boeddhisme en de bon-religie, afkomstig uit alle windstreken waar het Tibetaans boeddhisme wordt gepraktiseerd. Tot op heden heeft het onderzoek meer dan 1100 fotoportretten bij elkaar gebracht.

De verzameling laat een groot scala aan foto’s zien, van hoogwaardig geproduceerde kleurenprints tot goedkope gefotokopieerde reproducties. De omvang varieert van zakformaat tot immens grote afdrukken. De getoonde portretten zijn gelijk aan de afbeeldingen die gewoonlijk in kloosters, huishoudens of winkels hangen ter verering. Ook worden ze vaak bewaard door gelovigen, voor wie de afbeeldingen een heilige betekenis hebben.

Tulkus 1880 to 2018 toont vereringsobjecten in de context van een kunstinstituut van seculiere aard, dat niet bekendstaat om het presenteren van zogenaamde heilige objecten. Daarnaast is Witte de With een plek die zelf verankerd is in een lange traditie van esthetisch discours waarmee het een ‘visuele neutraliteit’ tracht neer te zetten.